Öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim Kurulunca yapılan yeni düzenlemeyle norm kadroların planlanmasında, senatolarda olan bazı yetkiler üniversite yönetim kurullarına devredildi

Öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenlemeyle norm kadroların planlanmasında, senatolarda olan bazı yetkiler üniversite yönetim kurullarına devredildi.

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üniversitelerde bir programda eğitim ve öğretime devam edebilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısına sahip olmak gerekecek. Daha önceki mevzuatta, sadece eğitim ve öğretime başlamak için gerekli öğretim elemanı sayısına sahip olunması yeterli sayılıyor, devam etmek içinse herhangi bir koşul bulunmuyordu.

Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulu tarafından planlanacak. Daha önceki mevzuatta bu yetki yükseköğretim kurumlarının senatolarına verilmişti ancak senatolar, genelde yılda 2 kez toplandığından planlamadaki gecikmelerin önüne geçmek için bu yetki üniversite yönetim kurullarına devredildi.

Anabilim/anasanat dalı ve programa öğrenci alan önlisans ve lisans programları ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimler için öğretim elemanı norm kadro sayısı, anabilim ve bölüm kurulunun görüşü alınmak şartıyla ilgili birim yönetim kurulu kararıyla asgari kadro sayısının iki katına kadar belirlenebilecek.

Daha önceki mevzuatta bazı norm kadroların planlanlamasında, anabilim dalının uygun görüşünün alınması gerekiyordu, yeni düzenlemeyle birlikte anabilim dalının sadece görüşünün alınması yeterli olacak.

- Planlama, yönetim kurulu kararıyla birlikte YÖK'e gönderilecek

Yükseköğretim kurumları, norm kadro planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl aralık ayında Yükseköğretim Kuruluna gönderecek ve kendi internet sitesinde yayımlayacak.

Asgari kadrolar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen norm dışı kadroların kullanımı rektör tarafından gerçekleştirilecek. Öğrencisi bulunan birimlerin asgari kadrolarında boşalma olması halinde asgari kadro sayısını temin için uygun kadroya ilk ilanda yer verilecek.

Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu kararıyla kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim yönetim kurulunun gerekçeli teklifi üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından yapılacak.

Kaynak: Diyarbakır Söz