Babaya analık hakkı

Çocuğu olmasa da evlat edinen ebeveynlerde babaya annelere tanınan haklar veriliyor. Daha önce dikkate alınmayan evlat edinme 6663 sayılı yasayla geçerli hale geldi.

Babaya analık hakkı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruyucu aile ve evlat edinme ile ilgili çalışmaları meyvelerini verirken ebeveynlere de önemli haklar getirildi. Daha önce evlat edinmenin yer almadığı mevzuatta 6663 sayılı yasa ile artık babalara da analık hakları tanınmış oldu. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine sekiz haftalık analık izni kullandırılıyor. Bu haktan anneler gibi babalar da yararlanıyor. Babalar ayrıca analık izninin bitiminden sonra yarım çalışma, ücretsiz izin ve çocuk ilköğretim çağına gelene kadar istedikleri bir dönemde yarım çalışma gibi hakları da kullanıyor. Analık izninden sonraki yarım çalışma döneminde ayrıca İŞKUR'dan ödenek de alınabiliyor.

ENGELLİ ÇOCUĞA 12 AY İZİN

Bu haktan kısa süre sonra çıkacak yönetmelikle işçiler gibi memur babalar da yararlanabilecek. Evlat edinen babalar ayrıca 6 ay kadar ücretsiz izin de kullanabiliyor. Memurlarla ilgili yapılan değişiklikte tanınan hak şu şekilde tanımlanıyor: "Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır." Öte yandan engelli evlat edinen anne veya babadan birisi yarım çalışma süresini 12 aya kadar kullanabiliyor.

EVLAT EDİNME ŞARTLARI

Çocuğun evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması.

Evlât edinmenin küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının haklarının zedelenmemesi.

Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az 18 yaş büyük olması.

Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 40 yaş fark olması.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması.

Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması,

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş olmaları.

Evli olmayan kişinin otuz yaşını doldurmuş bulunması.

Kaynak: Diyarbakır Söz