Görüş Bildir

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede, Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir" dedi.

Bakan Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Albayrak, ekonomideki toparlanma süreci ve tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesini beklediklerini, program dönemi sonunda ise yüzde 9,8’e gerilemesinin hedeflendiğini söyledi. Bakan Albayrak, para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği arttıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceklerini kaydetti. Bakan Albayrak "2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldi. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede, Yeni Ekonomi Programında enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir" dedi.

'MÜKELLEFLERİMİZİ BİLGİLENDİRİYORUZ'

Berat Albayrak, 2020 yılı bütçesinin Yeni Ekonomi Programında ortaya konulan temel amaçlar doğrultusunda hazırlandığını belirterek, "2019 yılsonundan başlamak üzere bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranını önümüzdeki 3 yıllık dönemde de yüzde 3’ün altında tutmayı hedeflemekteyiz. Mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesini teşvik ediyoruz. Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla, uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik olarak getirdiğimiz yüzde 5’lik vergi indirimi uygulamasından daha fazla mükellefimizin yararlanması için değişiklik teklifi meclisimizde kabul edildi. Hizmet sunduğumuz tüm kesimlerin memnuniyetini anketler yaparak düzenli olarak ölçüyor ve hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz. Mükelleflerimizi, hak ve ödevlerinin yanı sıra yeni uygulamalar hakkında internet, mobil ve görsel iletişim kanallarını kullanarak bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

'7 MİLYON DİLEKÇE ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLDİ'

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde yapılan geliştirmeler sonucunda interaktif Vergi Dairesi üzerinden sunulan hizmet sayısının 123 adede çıkartıldığını belirten Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Bu hizmetler kapsamında vatandaşlar tarafından yaklaşık 7 milyon adet dilekçe elektronik ortamda verilmiştir. E-Uygulamalarımızdan yararlanan mükellef sayısının 140 binden önümüzdeki yıl 350 bin seviyesine çıkmasını bekliyoruz. e-Dekont uygulaması ile bankaların kağıt dekont kullanımını azaltacağız. Sigorta poliçeleri ve sigorta komisyon gider belgelerini de elektronik ortama aktardık. Sadece dekont belgesinin kağıt yerine elektronik ortamda düzenlenmesinden dolayı bankaların yıllık yaklaşık olarak 100 milyon TL civarında tasarruf edebileceğini değerlendiriyoruz. Tonlarca kağıt artık kullanılmayacak ve yüzbinlerce ağaç kesilmekten kurtulacaktır. Yaklaşık 100 bin e-Defter ve 2,5 milyona yakın Defter Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflerimiz artık defterlerini tamamen elektronik ortamda tutmaktalar. Bu sayede kağıt defterlerin tasdik işlemleri için notere ödenen yıllık yaklaşık 150 milyon TL harç ve ücretlerden kurtulmuş oldular."

'HAL KAYIT SİSTEMİNİ E- BELGE UYGULAMASINA ENTEGRE ETTİK'

Bakan Albayrak, hal kayıt sistemini de e-belge uygulamasına entegre ettiklerini, böylece sebze ve meyve fiyatlarında yapılan manipülasyonların anlık olarak izleyebileceklerini vurguladı. Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Çalışmaların tamamlanmasıyla sebze ve meyve hallerindeki yaklaşık 15 bin civarındaki komisyoncu, sebze ve meyvelerin alım satımını yapan tüccar, hal kayıt sistemi ile entegre bir şekilde mali belgelerini daha kolay bir şekilde oluşturabilecek ve sistem üzerinden işlemler daha etkin bir şekilde izlenebilecektir. e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını önümüzdeki yıl ortasından itibaren tüm serbest meslek erbabı için zorunlu hale getiriyoruz. Yaklaşık 170 bin civarında serbest meslek erbabı artık matbaalarda makbuz bastırmayacak ve bunları kağıt ortamda yazmak, saklamak ve iletmek zorunda kalmayacak. Böylece 100 milyon TL civarında tasarruf sağlanacaktır."

'BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILIM SAYISI 6.8 MİLYONA ULAŞTI'

Bakan  Albayrak, e-Yoklama Sistemiyle yaklaşık 1,7 milyon adet yoklama ve 275 bin adet yoklama yoluyla denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "Kayıt dışı ekonominin azaltılması ve kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi, hassasiyetle üzerinde durduğumuz konuların başında gelmektedir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim çalışmaların yürütüyoruz. Etkin bir vergi denetim sisteminin oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla Vergi Denetim Kurulunun insan kaynaklar ve teknolojik kapasitesini geliştirmeye devam ediyoruz. Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerinde tasarruflar artırıyoruz. 2019 yılı  Kasım ayı itibarıyla, bireysel emeklilik sisteminde katılım sayısı 6,8 milyon kişiye ulaşmıştır, devlet katkısı fon tutar 16,4 milyar TL’ye, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde özelleştirme uygulamalarına uzun vadeli sektörel öncelikler ve belirlenmiş bir program dâhilinde halka arz dâhil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanarak devam edeceğiz."
Etiketler: | |