Görüş Bildir

Bölgede arazi toplulaştırma

Bölgede arazi toplulaştırma

Diyarbakır ve Batman'da bir süre askıya alınan arazi toplulaştırma çalışmalarına yeniden hız verildi. DSİ Genel Müdürü Aydın, Diyarbakır 1, 2 ve 4. Kısım AT ve TİGH projesi ile Dere mahallesi, Ambar mahallesi toplulaştırma projelerinin yürütüldüğünü bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Diyarbakır ve Batman illerinde yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Aydın şöyle dedi;

 ’Diyarbakır’da 2018 yılına kadar 6.082.460 da alanda yapılmıştır. DSİ 10. Bölge Müdürlüğümüz tarafından hâlihazırda 157.105,33 ha alanda, tamamlama projesi olan Diyarbakır 1, 2 ve 4. Kısım AT ve TİGH projesi ile Dere mahallesi, Ambar mahallesi toplulaştırma projeleri yürütülmektedir.

Bu projelerden Diyarbakır 2. Kısım AT ve TİGH Projesinde 3972,10 ha alanda toplulaştırma bitmiş ve tescil sonucunda tapular muhtarlığa teslim edilmiştir. Devam eden çalışmalarla 153.133,23 ha alandaki toplulaştırmanın ise 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Diyarbakır ili Çınar, Silvan, Bismil, Bağlar ve Sur ilçelerinde toplam 18 köyde 26 000 ha alanda toplulaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Çınar İlçesi Taşhelvası ve Kazıktepe, Sur ilçesi Bozdemir ve Bağlar ilçesi Çiçekliyurt mahallelerinde çalışmalar tescil edilerek tamamlanmıştır. 7 köyde askı çalışmaları ve yer teslimi tamamlanmış olup 7 köyde ise 3. askı çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca bu proje kapsamında Çınar İlçesine bağlı Aşağı Mollaali, Yukarı Mollaali, Kazıktepe, Halkapınar, Ardantepe, Selyazı ve Özyar mahallelerde ve Bağlar ilçesi Buçuktepe ile Tavşantepe mahallelerinde toplam 1680000 metreküp taş toplanmıştır.

Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Çalışmaları

Diyarbakır’da Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) kapsamında taş toplama ve Tarla içi yol çalışmaları yapılmaktadır. Diyarbakır 4. Kısım AT ve TİGH Projesi muhtevasında 450 km tarla içi yol yapımının 2020 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Batman’da Arazi Toplulaştırma İşlemleri Devam Etmektedir

Batman’da 2018 yılına kadar Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 442 836 da alanda 38 yerleşim biriminde 1 köy hariç bitirilmiştir. Toplulaştırması henüz tamamlanmayan proje ile ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir. 2019 yılı itibari ile Batman AT ve TİGH Projesinin bitirilmesi planlanmaktadır. ‘dedi.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmekte olduğunu belirten Genel Müdür Aydın, ‘Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalmaktadır. ’dedi.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür Aydın,’ Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. ‘’dedi
Etiketler: | | | | |