Görüş Bildir

Evlilik tazminatı çalışmaya engel mi?

Kıdem tazminatı, sadece işten çıkartılınca ödenmiyor. Çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Bunlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Kadınlar evlilikten sonra 1 yıl içinde evlilik cüzdanlarıyla işyerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabilir.

Ayrıldıktan sonra tekrar çalışma konusunda ise bir engel bulunmuyor. Hatta bu konuda Yargıtay kararları da var. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararında "...Kadın işçiye tanınan bu hak aile birliğini koruma amacıyla getirilmiş olup, çalışma hayatını evlilikle birlikte gereği gibi yürütemeyeceği düşüncesinde olan kadına yasa ile tanınmış bir olanaktır.

Bir işyerinde çalışmakta iken evlenen bir kadın yasanın tanıdığı olanaktan yararlanarak kıdem tazminatını almak suretiyle ayrılmışsa, daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez. Kadın, ayrılmasını hemen takiben, çalışma hayatı ile evliliği öncekine göre daha kolaylıkla yürütebileceği yeni bir iş bularak çalışmasını da sürdürebilir" denilmektedir.

İlk evliliğinde ayrılma hakkını kullanan bir kadın çalışan, ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir.

BUNLARA DİKKAT!

Evlilik nedeniyle işten ayrılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle;

Yazacağınız dilekçe önemli. Dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınızı' açıkça belli etmeniz şart..

Dilekçeye mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin.

Tavsiyemiz, dilekçenin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur.