Görüş Bildir

Fıstık üreticilerine hasat uyarısı

Fıstık üreticilerine hasat uyarısı

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin ürünlerini tekniğine uygun hasat edebilmeleri ve ürünlerine zarar gelmeden muhafaza edebilmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Siirt fıstığında hasat, meyvelerin hasat olgunluğuna geldikleri zaman yapılması gerektiğine dikkat çeken Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Erken hasat yapıldığında, meyve içlerinin yeşil renkli, geç hasat yapıldığında ise dış kabuğun büzüşmekte ve kurumakta olduğunu öte yandan iç meyve renginde açılmalar, kalitesinde bozulmaların yanı sıra hayvan ve haşere zararlarının artığı kaydedildi.

Hasat nasıl yapılmalı?

Siirt fıstığı hasadı, fıstık salkımlarının el ile koparılması ile yapılır. Salkımların salkım eğiminin ters yönünde ve salkım sapının dal ile birleştiği yerde koparılmasına özen gösterilmelidir. Salkımı daldan koparmadan meyveleri tek tek seçerek hasat yapmak doğru değildir. Hasat bu şekilde yapılırsa ağaç üzerinde salkım sapları ve boş meyveler kalmaktadır. Ağaçta kalan bu artıklar zararlılar için uygun bir barınak teşkil edeceğinden mutlaka koparılmalıdır. Hasat işlemini sırıklarla dallara vurularak yapılması da ağaç dallarını zedeleyip kırdığı ve bir sonraki yılın mahsul gözlerine (karagöz) zarar verdiği için verim kaybı olduğu tespit edilmiştir. Siirt Fıstığında görülen bir yıl tam ürün alınması bir sonraki yılda ise az ürün alınmasının (periyodisite) sebeplerinden birisi de bu sayılmaktadır. Siirt Fıstığı muhafazası hasattan hemen sonra kavlatılarak sergi yerlerinde kurutulduktan sonra, işlenip pazarlanıncaya kadar jüt çuvallara veya 50-70 kg’lık kanaviçe çuvallarla ambarlarda muhafaza edilmektedirler.

Depolama:

Ürünü depolama süresince, sıcaklık, nem ve ışık, meyve kalitesi üzerine etkili olmaktadır. Ürünün kendine özgü depolama koşullarına uyulmadığı takdirde bozulmalar hızlanmaktadır. Siirt fıstığının depolamasında da kullanılacak olan yerlerin serin, kuru ve havalanabilir, doğrudan güneş ışığı almayan, duvarları dıştan veya içten sıvanmış, depo tabanı su baskınlarına karşı yerden yüksek, rutubete karşı dayanıklı olması gerekir. Depo olarak kullanacak yerlerde Siirt Fıstığının bileşimini etkileyecek, Siirt Fıstığına zarar verecek maddeler bulundurulmamalıdır. Depolamadan önce üründe nem miktarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Ürün depoya girmeden önce depo mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon için Formaldehit kullanılır genelde 100 m3’lük depo hacminde 2 LT yüzde 40’lık Formaldehit hesap edilmektedir. Formaldehit uygulaması sırasında depo 3-4 gün hava almayacak şekilde kapalı tutulmalıdır. Ayrıca depoda kullanılan ambalaj ve malzemeler yüzde 4’lük NaOH (Sodyum Hidroksit)  çözeltisi ile yıkanmalıdır. Sandık ve kasalar Borik Asit ile yıkanmalıdır. Yığılma şeklinde depolama yerine, fıstığın jüt çuvallar içinde belirli aralıklı olacak şekilde depolanması sağlanmalıdır. Yığın halinde ve çok sayıda çuvalı üst üste koyarak depolanan fıstıklar havasız kalabildiğinden belirli bölgelerde küf gelişmesi için uygun sıcaklık ve nem oluşabilmektedir. Ayrıca çuvalların altına ızgara konulmalıdır. Zarar verici hayvan ve zararlılara karşı gerekli mücadeleler yapılmalıdır.

Gelecek senenin mahsulü olan karagözler şu an ağaçlarda mevcut olmaları sebebiyle üreticilerin hasattan sonra da bahçe kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasattan sonra yapılacak bahçe kontrollerinde özellikle Psillidi zararlısının ekonomik zarar eşiğinin üzerinde tespit edilmesi durumunda gereken mücadelenin mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.
Etiketler: | | | | | |