Görüş Bildir

Hayvan hastalıkları tazminatında düzenleme

Hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilerek öldürülen süngerimsi beyin (BSE) hastalığı taşıyan sığırlar ile scrapie hastalıklı küçükbaş hayvanlar için tazminat ödenecek.

Tahir KARAKEÇİ

DİYARBAKIR-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, şap, scrapie ve BSE hastalıklarına yakalanan hayvanları için yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden sahiplerine tazminat ödenecek.

Yarış atlarının kıymet takdirleri yapılırken damızlık ve yarış atı değeri dikkate alınmayacak. At bedeli olarak kıymet takdiri yapılacak.

Şap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı için tazminat ödenecek.

TAZMİNAT ÖDENECEK                                                                         

BSE hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen sığırlar ile scrapie hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra aynı yönetmelik kapsamında öldürülen küçükbaş hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı da tazminat kapsamına alındı.

Bu hastalıklardan sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie ve BSE'nin resmi laboratuvarlarca tespiti, diğer hastalıkların ise resmi veteriner hekim, yetkilendirilmiş veteriner hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esas olacak. Hastalıkların teşhisi için alınan numuneler resmi veteriner hekim tarafından alınacak ve resmi yazı ile laboratuvarlara gönderilecek.

Ayrıca, ruam, sığır vebası, at vebası, kuş gribi, scrapie, BSE hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı da tazminat ödenecek.

Söz konusu hastalıklar nedeniyle oluşan zararlar Tarım Sigortaları Havuzu tarafından karşılanmış ise ayrıca tazminat ödemesi yapılmayacak.