Görüş Bildir

İnsan onuruna yakışan ücret

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, salgın koşullarındaki iş ve gelir kayıpları dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK, dün başlayan asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiği toplantıda, asgari ücret miktarı için ortak bir açıklama yayımladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasını taşıyan açıklamada, konfederasyonlar, "Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin ailesiyle birlikte insanca yaşamasını sağlayacak gelirdir.  Çalışanlar, yaşanılan ekonomik sıkıntıların nedeni değil mağdurudur ve 'ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum' gerekçesiyle asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez" açıklaması yaptılar. Konfederasyonlar, "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesini" istediler.  Üç işçi konfederasyonu asgari ücret belirlenirken temel alınması gereken ilkeleri şöyle tanımladılar:

GEÇİM ŞARTLARIN KARŞILASIN

- Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. İçinde yaşadığımız salgın koşullarının yarattığı gelir kaybı ve gider artışları da dikkate alınmalıdır.

VERGİDEN MUAF OLSUN

- Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

İŞÇİLERE DE SGK PRİM DESTEĞİ VERİLSİN

- İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğin benzeri işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.

- “Sosyal Devlet” ilkesi gereği “aile yardımı” çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EN AZ GASRİ ÜCRET KADAR OLMALI

- Pandemi koşullarında işsizlik sigortasından işçilere yapılan ödemelerin (kısa çalışma ödeneği, nakdi gelir desteği ve işsizlik sigortası) alt sınırı asgari ücret olmalıdır. Pandemide iş ve gelir kaybı olan işçilere asgari ücret düzeyinden az olmayan bir nakdi gelir desteği verilmelidir. Bu destek kayıtsız çalışan işçiler için bütçeden karşılanmalıdır.
Etiketler: |