Görüş Bildir

İşletmelere "planlı sanayi alanlarına taşınmaları" için destek

Planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik masrafların kredilendirilmesi destek kapsamına alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle yerleşim alanları içinde kalmış sanayi siteleriyle planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik masraflarının krediyle desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, başvuru aşamasının kolaylaştırılması amacıyla kredi desteği şartlarından biri olan "sanayi işletmelerinin 3'te 2'sinin muvafakatinin alınması” şartı kaldırıldı.

Başvuruda istenilen belgeler yeniden değerlendirilerek diğer birimlerden ve kurumlardan alınabilen evraklar başvuru dosyasından çıkarıldı.

Yönetmelikle 10 bin nüfus altında kalan yerleşik alanlardan başvuru gelebilmesinin önü açıldı.

Planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik masraflarının kredilendirilmesi destek kapsamına alındı.

Desteklenecek sanayi sitelerinde dükkan kapalı alan sınırı kaldırılarak, daha büyük ölçekli işletmelerin yer alabileceği sanayi sitelerinin kurulabilmesine imkan sağlandı.

Yönetmelikle ihalelere ilişkin hususlarda sadeleştirmeye gidilirken dönüşüm ve gelişim projelerinde ortak çalışma yürütülmesi hususları düzenlendi.

- Üstyapı inşaatları da desteklenecek

Öte yandan, bakanlığın "Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik"i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamının, üstyapı inşaatının ise yüzde 70'ine kadar olan kısmının krediyle desteklenmesine ve kredi işlemlerinin bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, başvuru aşamasının kolaylaştırılması amacıyla istenilen belgeler azaltıldı.

İhale usul ve esasları sadeleştirilirken, ihalede istenen belgelerde Kamu İhale Kanunu hükümleriyle uyumluluk gözetildi ve ihalelere katılımın artırılarak rekabet ortamının geliştirilmesi amacıyla teminat oranları düşürüldü. Bu kapsamda, isteklilerden ihale konusu işin keşif bedelinin yüzde 3'ünden aşağı olmamak üzere "geçici teminat", ihale bedelinin yüzde 10'undan az olmamak üzere "kesin teminat" alınacak.

Desteklenecek sanayi sitelerinde dükkan kapalı alan sınırı kaldırılarak daha büyük ölçekli sanayi işletmelerinin yer alabileceği siteler kurulabilecek.
Etiketler: |