Görüş Bildir

Mevsimlik tarım işçileri en çok fındıktan kazanıyor

Mevsimlik tarım işçileri en çok fındıktan kazanıyor

Türkiye'de mevsimlik tarım işçileri, en çok ücreti kadınlarda günlük 58 lira ile fındık gübreleme, erkeklerde de 76 lira ile fındık çapalama hizmetlerinden kazanıyor. En düşük ücret ise kadınlara 33 lira ile kuru soğan hasadında, erkek işçilere de 32 lira ile tütün hasadında veriliyor.

 Türkiye'de mevsimlik tarım işçileri, en çok ücreti kadınlarda günlük 58 lira ile fındık gübreleme, erkeklerde de 76 lira ile fındık çapalama işlerinden kazanıyor.

>Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 yılına ilişkin verilerinden yapılan derlemeye göre, "seçilmiş ürünlere" ve "faaliyet türlerine" göre mevsimlik işçilere, günlük en yüksek ücretin fındık tarımında ödendiği görüldü.

>Kadın mevsimlik tarım işçilerinin en çok para kazandığı iş, günlük 58 lira ile fındık gübreleme oldu. Bunu 53 lira ile fındık çapalama, 49 lira ile elma çapalama ile havuç ve ayçiçek hasadı izledi.

>Erkek işçilerin en yüksek ücret aldığı işler ise 76 lira ile fındık çapalama, 73 lira ile mısır sulama, 67 lira ile buğday hasadı, 65 lira ile kavun hasadı, 63 lira ile kayısı çapalama olarak sıralandı.

>En düşük ücret ise kadın işçilere 33 lira ile kuru soğan hasadında, erkek işçilere de 32 lira ile tütün hasadında verildi.

>- Kadınlar gübrelemeden, erkekler de harmandan kazandı

>Faaliyet türlerine göre ise en yüksek ortalama ücret, erkek işçilere 70 lira ile harmanda ödendi. Bunu 66 lira ile tarım ürünleri sulama hizmetleri, 62 lira ile tarımsal amaçlı ilaçlama, 61 lira ile gübreleme, 59 lira ile meyve ağacı ve bağların budanması ve bakımı takip etti.

>Kadın işçiler ise en yüksek ortalama ücreti 56 lira ile gübreleme işlerinden alırken, kadınların en çok para kazandığı diğer işler 47 lira ile meyve ağacı ve bağların budanması ve bakımı, 46 lira ile tarımsal amaçlı ilaçlama, tütün dizme, gübreleme ve tarım ürünleri sulama hizmetleri olarak sıralandı.

>Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik tarım işçilerine ödenen ortalama günlük ücretler şöyle:

>Kadın işçilerin en çok kazandığı faaliyet türü      Günlük ücret (TL)           Erkek işçilerin en çok kazandığı faaliyet türü       Günlük ücret (TL)

>Fındık gübreleme          58        Fındık çapalama           76

>Fındık çapalama           53        Mısır sulama     73

>Elma çapalama 49        Buğday hasadı 67

>Ayçiçek hasadı 49        Kavun hasadı    65

>Havuç hasadı    49        Kayısı çapalama           63

>