Görüş Bildir

Muamele Vergisi’nde artış Resmi Gazete’de

Muamele Vergisi’nde artış Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, finansman bonosundaki vergi yüzde 15’e çıkarıldı. Döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) "binde 2"den "yüzde 1.0" düzeyine yükseltildi.

Korona virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme amacıyla, kaynak sağlamak üzere yapılan düzenlemeler bugünden itibaren geçerli olacak.

Yeni düzenlemeler ile, finansman bonolarında son dönemde bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması, vergi kaybına neden olduğu gerekçesiyle, bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlenmiş oldu.

Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.

Banka Sigorta Muamele Vergisi'nde ise, altın ve döviz almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınıyor.

Buna karşılık, şu kambiyo işlemlerde ise BSMV sıfır oranında uygulanıyor:

- Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

- Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da

kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

- Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

- İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

MUAMELE VERGİSİ NEDİR?

Muamele vergisi, gelirin harcanması sırasında alınan vergidir. Vergi, üretimden pazarlamaya kadar çeşitli aşamalarda mal ve hizmet satış fiyatları üzerinden alınır.

1927 yılında 2430 sayılı kanunla yürürlüğe girmiş olup, 1934 yılında yapılan kanun değişiklikleriyle vergi denetimi konusunda örgütlenmeye gidilmiştir.

2 çeşit muamele vergisi vardır.Bunlardan ilki "Yayılı Muamele Vergisi" ve diğeri de "Toplu Muamele Vergisidir". Yayılı Muamale vergisinde bir ürün üretimden dağıtıma tüketime kadarki her aşamada ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Fakat; sonrasında fiili ve kanuni vergi oranı arasında büyük farklar olmaktadır. Yayılı Muamele Vergisi çok riskli olduğundan dolayı 1985 yılında katma değer vergisi uygulanmaya başlanmıştır.
Etiketler: | | | | |