Riskli yapı alanlarında kira yardımı 1 yıl uzatıldı

Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresinin üst sınırını 48 aya çıkaran yönetmelik değişikliği, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Riskli yapı alanlarında kira yardımı 1 yıl uzatıldı

Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek kira yardımı süresinin üst sınırı 1 yıl uzatılarak, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

BİR YIL UZATILDI

Ayrıca daha önce, dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 5 aya kadar olan kısmı peşin ödenebiliyordu. Değişiklikle bu süre de 1 yıla yükseltildi.

Yönetmelik, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: Diyarbakır Söz