Görüş Bildir

Tarım Sigortası için 20 Nisan son gün

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım,, çiftçilerin doğal afetler sonucu zarar görmemeleri için mutlaka tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı. Yıldırım, "Bir hafta sonra başvurular sona eriyor." dedi.

Tarımsal üretimin birçok risk ve belirsizlik ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, çiftçilere uyarıda bulundu. Tarım Sigortası için başvuru sürecinin bir hafta sonra sona ereceğini ifade eden Yıldırım, çiftçilerin mutlaka tarım sigortası yaptırması gerektiğini söyledi. Zararların giderilmesi açısından tarım sigortasının büyük önem taşıdığını dile getiren Yıldırım, "Tarımsal üretimdeki özellikle doğal afet zararlarını gidermeye yönelik tedbirlerin başında tarım sigortası gelmektedir. Tarım Sigortası Kanunu ile çiftçilerin ödeyeceği doğal afet sigorta priminin yüzde 50'si devlet desteği kapsamındadır. Bu bağlamda bazı üreticilerin tarım sigortası yaptırmalarına karşın, bazılarının ise bu konuda kararsız oldukları görülmektedir. Ürün sigortası yaptırmayanlara herhangi bir ödeme yapılamadığı gibi, 2090 Sayılı Tabii Afet Kanunu kapsamında da değerlendirilmeyecekler." dedi.

TARIM SİGORTASI

Yıldırım, sigorta yaptıran çiftçinin priminin yarısının bakanlık tarafından karşılandığını söyledi. Yıldırım, "Poliçe değerinin yüzde 50'sini devlet, yüzde 50'sini ise çiftçi ödemektedir. Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Çiftçi Kayıt Sistemi ya da ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için kayıtlarının güncel olması gerekir. Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarsim'in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir. Bitkisel üretimde, seralarda ve büyükbaş hayvan sigortalarında, poliçede yazılı primin yüzde 50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigorta tarafından ödenecek olan primin yüzde 25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da uygun bir şekilde tahsil edilir." dedi.

AFETLERDE ZARAR GÖREN

Çiftçilerin afetlerden zarar görmemeleri için mutlaka tarım sigortası yaptırması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, "Çiftçilerimizin binbir emekle üretmeye çalıştıkları tarım ürünleri, iklim ve tabiat şartlarından etkilenmekte, küresel ısınma ile birlikte bu etkilenmenin daha da artacağı beklenmektedir. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 20.06.1977 tarih ve 2090 sayılı Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardım hakkındaki kanundan yararlanamazlar. Bu nedenle risk altında bulunan tarım ürünleri sigorta kapsamına alınarak üreticilerin zarar görmelerini önlemeleri önem arz etmektedir. Bölgemizde hububat alanlarında ürün sigortalarına son başvuru tarihi 20 Nisan 2012’dir. Üreticilerimizin bu tarihten önce sigortaya başvurmaları önem arz etmektedir." diye konuştu.
Etiketler: | |