Görüş Bildir

Taşeron işçiler yılsonu kadro!

Taşeron işçiler yılsonu kadro!

Maliye Bakanı Ağbal "Taşeronlarla ilgili düzenleme yıl sonuna kadar Meclise gelecek. Uzun bir kanun olmayacak. Hızlı şekilde Meclisten geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeronlarla ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclise geleceğini, uzun bir kanun olmayacağını ve hızlı şekilde TBMM'den geçeceğini düşündüklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sürüyor.

YIL SONU MECLİSE GELİYOR

Komisyonda kabul edilen 74. maddeye göre, kamu kurumlarında hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurların biri, birkaçı veya tamamı dikkate alınarak ihale dökümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

Maddeyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Ağbal, bundan sonra da kamuda farklı noktalarda hizmet alımı yöntemiyle ihalelerin devam edebileceğini belirtti.

Mevcut hizmet alımı kapsamında çalışan personelle ilgili bir düzenlemenin yakın zamanda yapılacağını dile getiren Ağbal, "Bundan sonra sınırlı da olsa bu uygulama devam ettiğinde buna ilişkin yetki alıyoruz." dedi.

YÜZLERCE TAŞRA TEŞKİLATI

Onlarca kamu kurumunun, yüzlerce taşra teşkilatının ayrı ayrı ihaleler yaptığını belirten Ağbal, burada kaynak kullanımında etkin olmayan işler yapıldığını ifade etti.

Uygulamayla kimsenin ücretinin aşağı çekilmediğini vurgulayan Ağbal, kamu kurumlarında aynı işi yapanlar bakımından ücretlerin aynı düzeyde olmasını amaçladıklarını bildirdi.

Bu maddenin getirilmesinin "taşeronlarla ilgili düzenlemenin geciktiği anlamına gelmeyeceğini" ifade eden Ağbal, taşeron düzenlemesiyle ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını, düzenlemenin Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ve Bakanlar Kurulunda görüşülüp Meclise sevk edileceğini söyledi.

Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclise geleceğini belirten Ağbal, "Uzun bir kanun olmayacak. Belki en fazla 20 maddelik çerçeve bir kanun olacak. Hızlı şekilde Meclisten geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

MADDELER KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen ve bir çok kesimi ilgilendiren Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan 130 maddelik tasarının, 82 maddesi kabul edildi

AYNEN KABUL EDİLEN DÜZENLEMELERDEN BAZILARI

- Özel İletişim Vergisi oranlarının her hizmet için yüzde 7,5 olarak belirlenmesi

- Evrensel hizmet katkı payının hesaplanmasında esas alınan "net satış hasılatı" tanımının eklenmesi

- BTK tarafından yetkilendirilen işletmecilerden, kurum giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı sağlaması amacıyla idari ücret alınması

- Köy Kanunu'na göre evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapmak ve taksitlerini ödemek için 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre verilmesi

- Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun oluşturulması

- Havaalanlarında bekleyen, sahiplerine ulaşılamayan ve terk edilmiş olan hava araçlarının satışının ve havaalanından kaldırılması

- 31 Aralık 2020 tarihine kadar TCDD Taşımacılık A.Ş'nin doğrudan kamu hizmet yükümlüsü olarak sayılması ve finansman açıklarının TCDD sermayesinden karşılanması

- Kamu alacaklarının tahsilatının hızlandırılması amacıyla yapılan düzenlemeler,

- Bahis ve şans oyunları bayiliklerine ilişkin düzenleme, şans oyunları ile Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi oranının yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılması

- Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik götürü gider oranlarının yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürülmesi,

- Net asgari ücretin yılsonuna doğru düşmesinin önlenmesi

- Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanına ilişkin işlemlerin yargı harçları dışındaki harçlardan muaf tutulması

- Bu projelerin finansmanı için düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnasının sağlanmasına yönelik düzenlemeler, kamu konut ve lojmanların dönüşümüne yönelik düzenlemeler tasarıda değiştirilmeden kabul edildi.

Tasarıda gelir vergisinde, Motorlu Taşıtlar Vergisinde ve tütünle ilgili maddelerde de verilen önergeler doğrultusunda önemli değişikliklere gidildi.

Torba tasarıda yer alan madencilik sektörü, şehit yakınları ve gazilere istihdam hakkı, Kamu İhale Kanunu, Hazine Müsteşarlığı, Özel Tüketim Vergisi, Savunma Sanayi, Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, TOBB Kanunu, belediye suyu ve atık su bedeli, bahis oyunları ihale süreci, devlet desteklerinin izlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, kitle fonlaması, elektrik piyasası genel aydınlatma giderleri, tüketicinin korunması, kişisel verilerin korunması gibi maddeler de bu hafta içinde görüşülecek.
Etiketler: | |