Görüş Bildir

'Türkiye'deki çocuk nüfusun yüzde 5,9’u işçi'

DİSK/Genel-İş’in araştırmasına göre; Türkiye’deki çocuk işçilerin sayısı, toplam çocuk nüfusunun yüzde 5,9’unu oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinden de yararlanılarak gerçekleştirilen ‘Çocuk İşçiler Raporu’nda ev içinde karşılığı olmadan emeği sömürülen çocukların oranı yüzde 49,2 iken yoksul fertlerin yüzde 44,3’ü çocuklardan oluşuyor. Mevsimlik tarım işçisi çocukların sayısı artarken, hem çalışıp hep okuyan çocuk işçi sayısının yüzde 35 oranında olduğu sonuçlarına ulaşıldı.

ÇOCUK NUFÜS

Raporun son bölümünde çocuk işçiliğin sonlandırılması için “Daha iyi bir toplumun, ancak çocukların daha sağlıklı, güvenli ve eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanabildiği ve çocukların çocuk gibi yaşayabildiği nesiller ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Çocuk işçiliğin yasaklanması ve gerekli önlemlerin alınması için mücadele başta işçi sendikaları olmak üzere tüm emek dostlarının görevidir. Çünkü sorun yapısaldır ve çözümün yoksulluk ile mücadele başta olmak üzere çocuk işçiliğinin kuralsız ve güvencesiz bir alandan uzaklaştırılarak koruma altına alınması gerekir.” tespitleri dile getirildi.