Yıllık enflasyon

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2020 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.2

Yıllık enflasyon

MerkezBankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yılının ilk 'Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nı düzenledi. 2020 yılı için Ekim enflasyon raporunda yüzde 11 olan gıda enflasyon varsayımını koruduklarını belirten Uysal, "Tahminlerimizi üretirken makroekonomik politikaların orta vadeli bir perspektifle enflasyonu düşürmeye odaklı olarak koordineli bir şekilde belirlendiği görünümü esas alıyoruz. Bu bağlamda yeni ekonomi programı çerçevesinde maliye politikasının ekonomideki dengelenme sürecine katkı verecek şekilde oluşturulmaya devam edeceğini ve kamu kontrolündeki yönetilen, yönlendirilen fiyat ve ücret ayarlamalarının büyük ölçüde enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek şekilde belirleneceğini varsaydık. Enflasyondaki düşüşün devamını önceliklendiren güçlü politika koordinasyonu, risk birimi ve belirsizlik algılamalarındaki iyileşmenin devam etmesi açısından kritik önem taşımakta" diye konuştu.

'ENFLASYON 2020 SONUNDA YÜZDE 8.2 OLACAK'

Uysal, enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakın sayacağının öngörüldüğünü ifade etti. Uysal, "Bu çerçevede enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2020 yılı sonunda yüzde 6.2 ile yüzde 10.2 aralığında, 2021 yılı sonunda ise yüzde 3 ile yüzde 7.8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Enflasyon, Ekim Enflasyon Raporu’nu takip eden dönemde tahminlerimizle uyumlu gerçekleşti. Enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlamaya odaklı parasal duruşun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceği bir çerçeve altında 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2 olarak koruduk" dedi. Uysal, akaryakıt ürünlerindeki 'eşel mobil' uygulamasının da katkısıyla petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlardaki yukarı yönlü güncellemenin yıl sonu enflasyon tahminine etkisinin 0.1 puan ile sınırlı kalacağını öngördüklerini söyledi.

‘2021 SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 5.4’

Uysal, "Bir önceki rapor tahminlerine göre bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığındaki güncelleme tüketici enflasyonu tahminini 0,1 puan, birim işgücü maliyetlerindeki artış ise 0,2 puan yükseltiyor. Diğer taraftan 2019 yılının son çeyreğine ilişkin gerçekleşmenin ve yıl genelinde enflasyon ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon tahminini düşürücü etkisini 0,2 puan olarak hesaplıyoruz. Ayrıca son dönemde gerçekleştirilen bazı vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0,2 puan aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz. Temkinli parasal duruş ve bekleyişlerdeki iyileşmenin sürmesiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede 2021 yılı enflasyon tahminimizi de yüzde 5,4 olarak sabit tuttuk" dedi.

Bu enflasyon tahminlerini, küresel finansal koşulların ılımlı seyredeceği ve son dönemde ülke risk biriminde görülen kademeli gelişmenin önümüzdeki dönemde devam edeceği bir çerçevede elde ettiklerini dile getiren Murat Uysal, finansal koşullardaki iyileşmenin ekonomideki toparlanmayı desteklediğini ve bu çerçevede toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağı bir görünüm öngördüklerini kaydetti.

'PARA POLİTİKASINDAKİ TEMKİNLİ DURUŞ SÜRMELİ'

2020 yılındaki para politikasına dair kısa bir değerlendirme de yapan Uysal, enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra, enflasyon beklentilerinde genele yayılan iyileşmenin sürmesi ve temkinli parasal duruşun da etkisiyle, yıl sonu tahminine doğru kademeli olarak gerileyeceğini belirtti. Merkez Bankası Başkanı, "Enflasyon görünümündeki iyileşmeyle oluşan manevra alanını Temmuz ayından itibaren güçlü faiz indirimleri yaparak kullandık. Geldiğimiz noktada mevcut politika duruşumuzun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde atabileceğimiz politika adımlarını ve parasal duruşu ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Diyarbakır Söz