Görüş Bildir

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor!

Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla ilgili tartışmalara bakanlık son noktayı koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sendikaya gönderdiği yazıda maaşların ödenme tarihlerini açıkladı.

Tez-Koop-İş Sendikası'nın ilgili mevzuata atıfta bulunarak Hazine ve  Maliye Bakanlığı'na kamuda çalışan işçilerin maaşlarının hangi tarihte ödenmesi  gerektiği konusunda görüş sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşerondan kadroya geçen işçilerin aylık ücretlerinin ödenme zamanıyla ilgili yazıya yanıt verdi.

'MEVZUATA AYKIRI ÖDEME'

Tez-Koop-İş kamu işyerlerinde işçi maaşlarının farklı tarihlerde ödendiğini  belirttiği yazısında "Bazı Kamu işyerlerinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırı şekilde ödeme tarihlerinin değiştirildiği tespit edilmiş olup yapılan uygulamaya açıklık getirilmesi açısından Bakanlığınızın görüşüne ihtiyaç duyulmuştur' denildi.

Bakanlık 28 Mart 2019 tarihli görüş yazısında Devlet Memurları Kanunu Tebliği ve ilgili mevzuat hükümlerinine atıfta bulunarak aylık ücretlerin her ayın 14'ünde alınacağı hükmüne işaret etti.

GÖNDERİLEN TEBLİĞİN İÇERİĞİ

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği kamuda işçilerin ücretlerinin ödenme zamanı şöyle;

a) 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde "kamu kurum  ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır" denilmektedir.

Bu nedenle, "ay başı" ve "ay" kavramı konusunda tebliğin yukarıdaki bölümünde yapılan açıklamalar, kamu kesiminde çalışan işçiler için de geçerli bulunmaktadır. Ancak, işçiler Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin aksine, ücretlerini çalıştıktan sonra ay sonlarında aldıklarından yeni uygulamaya göre kamu kesiminde çalışan işçiler ücretlerini ay sonu olan her ayın 14'ünde alacaklardır."  Bu yazıyla taşeron şirketlerden sürekli işçi kadrosuna geçen 4/D'li işçiler de aynı şekilde  ilgili tebliğ gereği maaşlarını her ayın 14'ünde alacaklar.
Etiketler: | | |