Görüş Bildir
10 Haziran 2023 Cumartesi
 • Dolar
 • 23,39
 • Euro
 • 25,21
 • C
 • 2424,60
 • Bist 100
 • 5626,49
 • ALTIN/ONS
 • 1961,19
 • BRENT
 • 75,00
 • DOĞALGAZ
 • 2,32
21 °C hafif yağmur

(Video) Hükümlülerin cezalarının hafifletilmesi genelgesi

Adalet Bakanlığı, Anayasanın 104. maddesi kapsamında cumhurbaşkanınca cezaların hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemlerin hükümlülerin talebi olmadan cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılabilmesine yönelik genelge yayımladı.

(Video) Hükümlülerin cezalarının hafifletilmesi genelgesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla başsavcılıklara "Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler" başlıklı genelge gönderildi.

Genelgede, hükümlülerin bizzat veya kanuni temsilcileriyle bakanlığa veya doğrudan cumhuriyet başsavcılığına talepleri üzerine ya da başsavcılıkça resen başlatılan cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine ilişkin evrakın bakanlıkça Cumhurbaşkanlığı makamına gecikmeksizin eksiksiz sunulabilmesi amacıyla, 1 Ocak 2006 tarihli genelgenin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.Buna göre, hükümlü, durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edilecek.

Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu alındıktan sonra, daha önce verilen tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumundan bilimsel ve teknik görüş istenilecek.

Hükümlü, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumunun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmeyecek.

Adli Tıp Kurumunun, hükümlüde "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama" teşhis etmesi halinde, kurumun bu teşhisiyle birlikte, sağlık kurulu raporu, infaza konu kesinleşme şerhli tüm ilamları ile koşullu salıverilmenin geri alınması, içtima veya içtimanın çözülmesine ilişkin kararların kesinleşme şerhini içeren örnekleri, daha önce yararlandığı aflara ilişkin karar örnekleri, müddetname, infaz edilen ceza müddeti ile koşullu salıverilme tarihine kadar kalan süreyi açıkça belirten tutanak, varsa infaz tehir kararı, adli sicil kaydı gibi evraklar fezleke ekinde derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Adli Tıp Kurumunun, hükümlüde "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama" hallerinin bulunmadığına dair teşhisi durumunda ise sadece kurumun bu teşhisini içeren görüşü ile sağlık kurulu raporunun onaylı örneği müdürlüğe iletilecek.

Hükümlünün veya kanuni temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen başlatılan işlemleri reddetmesi halinde, cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerinin sürdürülebileceği hususu değerlendirilecek.

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine başlanamayacağından, bu şekildeki talep tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek, gereği mahallinde takdir edilecek.

 


Yorum Yap