Görüş Bildir
8 Haziran 2023 Perşembe
 • Dolar
 • 23,30
 • Euro
 • 25,46
 • C
 • 2397,94
 • Bist 100
 • 5561,18
 • ALTIN/ONS
 • 1946,18
 • BRENT
 • 76,85
 • DOĞALGAZ
 • 2,32
20 °C açık

‘Bediüzzaman'ın kerameti yine tezahür edecek’

Türkiyenin geniş kesimlerine hitap eden Bediüzzaman Said Nursi gönüllülerinin oluşturduğu Nur camiası, yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine art arda açıklamalara imza atarak; desteklerini duyurdular.

‘Bediüzzaman'ın kerameti yine tezahür edecek’

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi geniş tabanlı camialar da tarafını belirlemeye başladı. Bediüzzaman Said Nursi gönüllüsü sivil toplum kuruluşları, peş peşe yaptıkları açıklamalarla 14 Mayıs tarihindeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ilan etti.

“Nesil Grubu” olarak bilinen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın yanı sıra “Sözler Cemaati” ve “Risale-i  Nur Meşveret Cemaati” Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik destek bildirisi yayınladı.

‘MEŞVERET’TEN AYASOFYA VURGUSU

Risale-i  Nur Meşveret Cemaati’nden yapılan açıklamada, Ayasofya’nın açılması, başörtüsü serbestiyetinin sağlanması, Kur’an ve Siyer’in eğitim-öğretim müfredatına eklenmesi, Risale-i Nur eserlerinin devlet eliyle basılması gibi icraatlara vurgu yapıldı. Risale-i  Nur Meşveret Cemaati’nin seçim açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Malum olduğu üzere; ülkemiz seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktadır. Dahili ve harici şer kuvvetler ve müfsit komiteler ihanet ve yıkımlarını, fesat ve iftiralarını, yalan ve dessas fikirlerini çok yoğun bir propaganda ile apaçık bir şekilde sürdürmekte; kalb-i külli ve vicdan-ı umumide derin yaralar açmaktadırlar.

2023 Seçimleri sadece siyasi bir tercih meselesi değil devletimizin bekası, milletimiz ve Ålem-i İslam’ın selametiyle doğrudan ilgilidir. Bu itibarla 2023 seçimlerine dair tarz-ı hareketimiz ile alakalı olarak aşağıdaki hususları, ehemmiyetine binaen, kamuoyunun nazar-ı dikkatine arz ediyoruz:

Kahraman bir milletin ebedi bir medar-ıi şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya Câmiini müzahrefattan temizleyip beş yüz sene devam eden asli hüviyetine çeviren,

Mazide dinden tecerrüd ettirilen maarifte Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebevi ve hatt-ı Kur’an olan Osmanlıca’nın müfredata konulmasına ve tesettür şiarının serbestiyetine vesile olan,

İttihad-ı İslam için samimi gayretlerde bulunan, dünya mazlumlarının yanında durup, ülkemize iltica eden her milletten mazluma ev sahipliği yapan,

Kur’an-ı Azimüşşan’ın yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vasiyetine istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle tab’ ettirip neşrine vasıta olan,

Memleketimizin maddeten ve manen terakki ve tealisi için azim ve gayretle çalıştığına şahit olduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne vatan, millet ve İslamiyet lehindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı dua ediyor ve var gücümüzle destekliyoruz.”

‘SÖZLER’DEN NET TAVIR

Sözler Cemaati Meşveret Heyeti de seçimlerle ilgili görüş beyan etti. Sözler Cemaati açıklamasında 3 madde sıralanarak seçimlerde neden Erdoğan’ın desteklenilmesi gerektiği tafsilatlı olarak anlatıldı. İşte Sözler Cemaati Meşveret Heyeti’nin o açıklaması:

“Saniyen: Milletimiz ve memleketimizi ciddi alakadar edecek mühim bir seçime yaklaşmış bulunmaktayız. Bu vesileyle birkaç hususu umumun nazarına arz etmeği münasip gördük.

1- Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayatı boyunca siyasetten uzak durduğu halde Adnan Menderes başa geçince Halk Parti’ye karşı Demokrat Parti’yi açıkça desteklemiş, bunun sebebini soranlara da şu cevabı vermiş:

“Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır...Bunun için, hay at-ı ictimâiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur'ân ve vatan ve İslâmiyet nâmina muhâfazaya çalışıyorum.” Emirdağ lahikası

Yine demokratları kastederek “Onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz’î bir zararla pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl-i dini yardıma dâvet ediyoruz.” Emirdağ lahikası

Yine bu asîl Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi (yani halk partisini) kat’iyyen iktidara getirmeyecek buyurmuştu. Bu da Üstadımızın bir kerameti olarak tezahür etmiş ve geçen yetmiş küsür senede hiçbir zaman ihtilaller haricinde CHP milletin hür iradesiyle iktidar olamadı. Bundan sonra da olamayacaktır inşallah.

2- Üstadımızdan sonra hizmetinde bulunan talebeleri, varis ve vekilleri aynen bu istikamet üzere hareket etmişler. Her zaman sol partilerin karşısındaki umumun teveccühünü kazanmış kitle partisi olan en büyük sağ partiye oylarını verip desteklemişler. Bu hususta herkesi teşvik etmişler.

Bu meyanda bir zaman Adalet Partisi, daha sonra Anavatan Partisi yani Turgut Özal'ı, sonra da AK Parti'yi ve Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça desteklediler.

3- Gerek Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin gerekse yakın talebelerinin bu tarzı hareketlerinden yola çıkarak bizler de üstadımızın en büyük arzusu ve umum ümmetin hasretle beklediği Ayasofya'nın açılması, vatanımıza ve gençliğimize ekmek gibi ilaç gibi lüzumu bulunan Risale-i Nur eserlerini devlet eliyle neşri olan bu iki muazzam ve hiçbir maddiyatla ölçülemeyecek kadar değerli bu hizmetleri yapan ve ehli imana tam bir inanç ve ibadet hürriyeti sağlayan, bütün bunlarla beraber aynı zamanda memleketimizi maddeten terakkide de en büyük ecnebi devletleri geride bırakacak icatlar ve icraatlar ile ileri seviyelere taşıyan, sağdaki en büyük kitle partisi olan AK Parti ile onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de bütün vakıflarımızla derneklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla bütün kuvvetimizle destekleyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bütün ehli imanı da bu manada yardıma davet ediyoruz."

‘NESİL GRUBU’NDAN TAM DESTEK

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Ayasofya'nın ibadete açılması, vesayet sisteminin tamamen ortadan kaldırılması, başörtüsünün bütün kurumlarda serbest bırakılması, Türkiye’nin maddi bakımdan imarı, savunma sanayiinin inkişafı, ekonomik kalkınma hamleleri, dış politikada baskılardan kurtulup bağımsız hareket kabiliyetini kazanması, dünya siyasetinde söz sahibi olması, Asya, Afrika, orta doğu ülkelerinde, Libya, Azarbeycan gibi yerlerde alınan insiyatif ve yapılan hamleler, İslam eserlerine bütün dünyada sahip çıkma gayretleri hatırlatıldı.


Yorum Yap