Anayasa Mahkemesi (AYM) mahkeme toplantısı detayları açıklandı!

Anayasa Mahkemesi (AYM) 8 Aralık 2015 günü düzenlenecek olan mahkeme toplantısı gündemi oluşturuldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) mahkeme toplantısı detayları açıklandı!

Anayasa Mahkemesi (AYM) 8 Aralık 2015 günü düzenlenecek olan mahkeme toplantısı gündemi oluşturuldu

GENEL KURUL

Sıra

No:

Başvuru

No

Başvuru Konusu

İnceleme Evresi

1.

2013/1566

Başvuru, 10/4/1981 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Nurettin Yedigöl'ün (N.Y.) polis tarafından gözaltına alındıktan sonra devletin himayesi altında kaybolduğu ve adli makamlarca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için etkili soruşturma yapılmadığı iddiaları hakkındadır.

Kabul Edilebilirlik ve Esas

2.

2013/3228

Başvuru, Sayıştay 6. Dairesince verilerek Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından tasdik edilen tazmin hükmü nedeniyle Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.

Kabul Edilebilirlik ve Esas

3.

2013/604

Başvuru, miras yoluyla intikal eden taşınmazlar üzerine yapılan gecekonduların sahiplerince açılan olağanüstü zamanaşımı ile zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil davalarının kabulüne karar verilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik ve Esas

4.

2014/8843

Başvuru, siyasi partilerin devlet yardımından yararlanmaları için milletvekili genel seçimlerinde %3 oy alma şartının aranmasının seçim hakkını ihlal ettiği iddiaları hakkındadır.

Kabul Edilebilirlik ve Esas

5.

2013/7666

Başvuru, e-posta yazışmaları dikkate alınarak astsubay sözleşmesinin yenilenmemesi işlemi nedeniyle, özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin; bu işleme karşı açtığı davanın reddi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

Kabul Edilebilirlik ve Esas

6.

2013/6367

Başvuru, hakkında yürütülen gizli soruşturma kapsamında kayıt altına alınan telefon görüşmelerinin çeşitli gazetelerde yayımlanması nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği; anılan görüşme içeriklerini basına sızdıran kişiler hakkında şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliği haklarının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

Kabul Edilebilirlik ve Esas

memurlar.net

Kaynak: Diyarbakır Söz