Görüş Bildir

AYM’den 6284 sayılı kanun kararı

Anayasa Mahkemesi, 6284 sayılı kanunun bir maddesi ile eşe ve kardeşe karşı basit yaralama suçları ile ilgili Türk Ceza Kanunu maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ürgüp Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi ve Antep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi tarafından “eşe ve kardeşe karşı kasten yaralama suçları için ceza artırımı ve bu suçlarla ilgili kovuşturmanın şikâyete bağlı olmaksızın yapılmasını” öngören maddenin iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkemeler tarafından yapılan başvuruda, ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun 20 Maddesi’nde yer alan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi nedeniyle açılan davalara katılabilmesini düzenleyen maddenin iptali istemini de reddetti.

AİLE KORUNMASIYLA BAĞDAŞMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yapılan itiraz başvurularında, maddenin “affetme veya barışma gibi kavramları peşinen yok saydığı, aile bireyleri arasındaki çatışmayı derinleştirdiği, kişilerin vazgeçme hakkını ortadan kaldırdığı, faili ıslah edebilecek düzenlemeler yerine doğrudan cezalandırmanın toplum huzuru, adalet anlayışı ve ailenin korunması ile bağdaşmadığı, eşe karşı basit yaralama suçunun şikayete tabi olmaması nedeniyle bu suçu işleyenler ile eşe karşı cinsel saldırı suçu işleyenler arasında eşitsizlik yaratıldığı”  öne sürüldü. İtirazda kanun maddesinin Anayasa’nın 2, 5, 10, 11, 14, 36 ve 41 maddelerine aykırı olduğu iddia edildi.

AYM: AİLE KORUNMASINA ZARAR VERMİYOR

Başvuruyu inceleyen AYM, aile bireylerine basit yaralama suçunun aile içi şiddetin en yaygın görünümü olduğu, aile içi şiddet suçlarında aile bireylerinin baskısı sonucu şikâyetin engellenebileceğini hatırlattı. İtiraz konusu kuralların aile içi şiddet olaylarının önlenmesi ve aile içi şiddet suçlularının etkin şekilde cezalandırılması amacıyla yapılan yasal çalışmalar kapsamında getirildiğine dikkat çeken AYM, “Bu bağlamda ailenin etkin bir şekilde korunması amacıyla adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olmayacak şekilde düzenleme getiren kuralların hukuk devleti ilkesini ihlal eden bir yönü bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Oy çokluğuyla alınan karara 3 üye itiraz etti.

AYM, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerekli gördüğü hallerde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi nedeniyle açılan davalara katılabileceğini düzenleyen maddenin iptali istemini de değerlendirdi. AYM, kuralın eşe yönelik uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ceza davalarına Bakanlığın katılabilmesi sağlanarak, “şiddet gören eşin, dolayısıyla ailenin korunması”nın amaçlandığı tespitinde bulundu.
Etiketler: |