Bingöl'de olası depreme karşı riskli binalar araştırıldı

Bingöl'de olası depremde hasar alabilecek riskli yapılar araştırıldı.

Bingöl'de olası depreme karşı riskli binalar araştırıldı

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre, Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram'ın yürütücülüğünde kent merkezinin zemininin jeofizik ve jeolojik yöntemlerle araştırılması için "Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerindeki Bingöl Sismik Boşluğu'nun Fay Yapısı ile Bingöl İli Merkez İlçesinin Yerel Zemin Etkilerinin Araştırılarak Sahaya Özel Sismik Tehlike Analizinin Yapılması" isimli proje hazırlandı. Proje kapsamında Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, zemin analizi yapıldı, riskli binalar incelendi.

aa

Kaynak: Diyarbakır Söz