Bölgenin tarihi ortaya çıkarılsın

DTK'nin düzenlediği Kürdistan Tarihi ve Arkeolojisinde Kavram, Metodoloji ve Amaçlar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. DTK, "2016 yılında Kürdistan tarihi, arkeolojisi, mimarisi ve antropolojisi konusunda uluslararası bir sempozyumun yapılması" kararı aldı.

Bölgenin tarihi ortaya çıkarılsın

 Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından Kürt tarihi ve arkeolojisi üzerine yapılacak araştırmalar için yol ve yöntem belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kürdistan Tarihi ve Arkeolojisinde Kavram, Metodoloji ve Amaçlar Çalıştayı, ikinci gününde yürütülen tartışmaların ardından sona erdi. Arkeologlar Murat Şen ve Sümeyye Boz'un moderatörlüğünde birçok arkeolog, tarihçi, mimar ve edebiyatçının katılımıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, DTK Başkanlık Divanı'ndan Engin Demir, Selçuk Mızrakçı ve Feleknas Uca da katıldı.

>İzlenecek yöntem ve teknikler belirlendi

>Kürdistan tarihi ve arkeoloji komisyonunun saha çalışmalarında izleyeceği yöntem ve tekniklerin tartışıldığı çalıştayda, kurulan komisyon bünyesinde arkeoloji ve sanat tarihi, etnoloji ve antropoloji, edebiyat ve terminoloji, Kürt tarihi ve Kürt mimarisi başlıklarında oluşturulan çalışma gruplarla, 2015 yılında yürütülecek çalışmaların programı çıkarıldı. Oluşturulan komisyonun aynı zamanda kurumsallaşacağı dernek ya da enstitü hakkında girişimlerde bulunacağı belirtildi.

>Sonuç bildirgesi

>Yürütülen yoğun tartışmaların ardından belirlenen yöntemlerin karara bağlanmasının ardından hazırlanan sonuç bildirgesi açıklandı. Türkiye'de tarih, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, mimarlık gibi bilimlerin çalışmalarında Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasını oluşturan halkların kültürel zenginliklerinin akademik çalışmalarda görülmediğinin belirtildiği bildirgede, alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

>Alternatif bakış açısı

>"Kürt Tarihi ve Arkeolojisi bağlamında alternatif bir tarih ve arkeoloji yaklaşımı geliştirilmelidir. Bu alternatif bakış açısı özellikle; siyasi sınırlara bağlı ve milliyetçi arkeolojik yaklaşımları kabul etmemektedir. Gerek tarihte gerekse de günümüzde kültürel çeşitliliğin maddi kültürünün izlerini sürebilecek bir arkeolojik yaklaşımın gerekliliği vurgulanmıştır. Ortadoğu ve Mezopotamya coğrafyasında yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan maddi kültür varlıklarının detaylı araştırma ve incelemelere tabi tutulmadan egemen kültürlere atfedilmesinin önüne geçilmelidir. Bu coğrafyada yaşamış ve yaşayan diğer kültürlerin de maddi kültür kalıntılarının araştırılmasına ve akademik alanda yer bulmasına yönelik çalışmaların bir an önce başlaması gerekmektedir.

>Büyük kültür oluşumları

>Tarihte büyük kültür oluşumlarının ortaya koyduğu mimari eserler yanında; aynı coğrafyada yaşayan toplumların da sivil mimari örneklerine yönelik araştırmalar yapılması oldukça önemlidir. Kürdistan ve Mezopotamya'da yapılan kazılarda ortaya çıkan maddi kültür varlıkları ait olduğu halklara, inançlara ve merkezlere bir an önce iade edilmelidir. Barajlar nedeniyle sular altında kalan ve kalma tehdidiyle karşı karşıya olan kültürel değerlerin yerinde korunmasına yönelik eylem ve etkinliklerin yapılması kararlar arasına alınmıştır. Çalıştay 2016 yılı içerisinde Kürdistan tarihi, arkeolojisi, mimarisi ve antropolojisi konusunda uluslararası bir sempozyumun yapılması kararını almıştır."

Kaynak: Diyarbakır Söz