Görüş Bildir

Diyarbakır'ı 2'ye bölecek

Diyarbakır'ı 2'ye bölecek

Devlet Demir Yolları 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından tren hattının her iki yanına yapılması planlanan ihata duvarının kentin yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçe sınırları içerisinde yer alan ve geçmişi Cumhuriyetin ilk dönemlerine dayanan raylı sistem, aradan geçen onlarca yıldan sonra ilk kez Devlet Demir Yolları (DDY) tarafından revize edilecek.

DDY 5'inci Bölge Müdürlüğünce, çalışma alanı içerisinde yer alan tren hattının her iki yanına 50 santimetre yüksekliğinde beton duvar, üzerine 180 santimetre yüksekliğinde panel çit ve 50 santimetre yüksekliğinde jiletli tel yapılması planlanıyor.

Söz konusu ihata duvarının tren rayı güzergahı boyunca çevresinde yer alan eğitim kurumları, hastane ve AVM gibi araç ve yaya trafiğinin aktif olduğu yapılar bulunmasının yanı sıra birbirileriyle diyalog ve akrabalık bağları olan aile ilişkilerini de kopararak kentin sosyal ve kültürel yapısına zarar vereceği öngörülüyor.

Yapılması planlanan projenin oluşturacağı sorun ve sıkıntıları dile getiren Sivil Toplum Örgütleri bu proje ile kentin; eğitim, sosyal, psikolojik ve ekonomik yaşamı ile yaşam kalitesinin göz ardı edildiğine dikkati çektiler.

İnsanı esas alan projeler geliştirilmeli

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında bir araya gelen 21 sivil toplum örgütü, İdari kurumların kente dair bir planlama yaparken teknolojik ve bilimsel verileri sosyal verilerle birleştirip analizler yaparak "insanı esas alan projeler" geliştirmesi gerektiğini belirttiler.

Sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa yayımladıkları basın bildirisinde, bu projenin Diyarbakır halkına hiçbir fayda sağlamayacağı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceği dile getirildi.

Bildiride, "Kent için çok önemli olan ve yaşamın her alanını ilgilendiren, başta yaya ulaşımı olmak üzere kent dokusuna, ekonomiye, doğaya, toplum ilişkilerine vb. birçok konuya etki edecek bu uygulamanın çok basit ve dar bir çerçevede ele alındığını düşünmekteyiz. Projenin bilimsel ve teknik yeterlilikten, toplumcu olmaktan ve kamu yararından bu kadar uzak düzenlenmesi bizleri rahatsız etmektedir." denildi.

"Mevcut tren hattı, çağın gereklerine ve teknolojisine uygun hale getirilmeli"

Olabilecek sıkıntıların yaşanmaması için çözüm önerilerinin paylaşıldığı bildirimde, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmaların bir an önce durdurulması, gerekli saha tespitleri, teknik veriler, ÇED raporu hazırlanarak ihtiyaç duyulan noktalarda uygulama yapılmasının sağlanmalı ve taşıma amacıyla kullanılmak üzere şehrin dışından geçen ayrı bir hat yapılması ve yük trenleri ile ve tehlikeli madde sevkiyatının bu hattan gerçekleştirilmeli, mevcut hattın; çağın gereklerine ve teknolojisine uygun hale getirilmesi suretiyle sadece yolcu taşıma için kullanılmalıdır.

Diyarbakır var olduğu günden bugüne kadar tarihin her döneminde insanlığın izlerini biriktirmiş ve günümüze kadar eşsiz değerde miras ve hafıza bırakmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak, korumak ve geleceğe taşımak bu kentte yaşayan, misafir olan veya görevli gelen her bireyin olduğu gibi bütün kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve toplum dinamiklerinin sorumluluğudur."

"Bu minvalde, Sivil Toplum Örgütleri olarak; bu projenin yukarıda saydığımız sorun ve öneriler dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini istiyoruz" açıklamasında bulunan STK'lar, yeni bir planın şehrin bugüne kadarki gelişimine uyum sağlayacak şekilde tasarlanıp uygulamaya konulmasını desteklediklerini ifade ettiler.