Görüş Bildir

DTSO Kadın Meclisi İstanbul Sözleşmesi’ni savundu

İstanbul Sözleşmesini savunan DTSO Kadın Meclisi, “İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi veya herhangi bir maddesine şerh konulması kadın cinayetlerini ve ‘cezasızlık’ kültürünü tetikleyecektir" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Kadın Meclisi, son zamanlarda ülkede yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Türkiye’de her ay ortalama 25 ila 30 kadının öldürüldüğü belirtilen açıklamada, yaşanan kadın cinayetlerinin ‘erk şablon’a göre şekillenmesinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi’nin iptal tartışmalarının son bulsun” çağrısı yapıldı.

‘KADINLAR HAYATA KORKARAK YAKLAŞIYOR’

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şiddete maruz kalmamak, ölümle yüzleşmemek ve hayatını güvende tutmak için toplumdan izole olan kadınlar yaşam içerisinde kendilerini kısıtlamakta ve hayata korkarak yaklaşmaktalar. Yine aynı nedenle, özellikle ekonomik alanda kendine yer edinememekte, tedirgin yaklaşmakta, geri planda kalmaktadırlar. İnsani bir düzen, güvenlik ve istikrar için toplumsal işbirliği yaparak, şiddetle mücadele etmenin elzem olduğunu savunuyoruz.

‘İNSAN HAKLARI TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR’

Türkiye, 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke olmuştur. İstanbul Sözleşmesi, başta cinsiyet nedeniyle kadınlara uygulanan şiddet olmak üzere şiddete uğrayan her bireyi korumayı ve şiddeti önlemeyi esas alan uluslararası bir sözleşmedir. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyeti nedeniyle zulme maruz bırakılmasının önlenmesi, zulme maruz bırakılanların korunması ve bunu uygulayanların gerektiği şekilde cezalandırılması için devletlere yol gösteren uluslararası bir metindir. İstanbul Sözleşmesi, Temel İnsan Haklarına dayanır ve İnsan Hakları tartışmaya açık bir hak değildir. Bu anlamda suça teşebbüsün azalması ve suçluların ceza alması için hayati önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi veya herhangi bir maddesine şerh konulması  kadın cinayetlerini ve ‘cezasızlık’ kültürünü tetikleyecektir.

Bu amaçla kadın başta olmak üzere sözleşmede tanımlandığı gibi her alanda şiddetin artık son bulması amacıyla sözleşmenin uygulanmasını ve İstanbul Sözleşmesi’nin iptal tartışmalarının son bulmasını talep etmekteyiz.”
Etiketler: |