Görüş Bildir

Kadına şiddete mercan kalkanı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadına yönelik şiddetle mücadele için başlatılan "Mercan Seferberliği" kapsamında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" 75 maddeden oluşuyor.

Buna göre, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile üç ayda bir toplanmak üzere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" oluşturulacak

Kolluk birimleri tarafından kullanılan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nun risk değerlendirme ölçeğinin yeniden güncellenmesi sağlanacak. Şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak

HABER MERKEZİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile üç ayda bir toplanmak üzere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" oluşturulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele için başlatılan "Mercan Seferberliği" kapsamında 75 maddelik "2020-2021 Koordinasyon Planı" hazırlandı.

 Bu kapsamda, kadına yönelik şiddetle mücadelede iletişim stratejisi geliştirilecek, ilgili kurumlarla iş birliğiyle etkin uygulanması sağlanacak.

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması tekrarlanacak. Şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak.

Kadına yönelik şiddet olaylarının risk analizinin doğru yapılabilmesi amacıyla Aile Bilgi Sistemi'ne entegre edilmek üzere risk analiz modülü geliştirilecek.

Aile Danışmanlığı, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) gibi uygulamalardan faydalananlar arasında kadına yönelik şiddet vakalarının tespitine ve müdahaleye ilişkin süreçler gözden geçirilecek, ilgililerin sosyal hizmet modellerinden etkin yararlanmaları sağlanacak.

6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması için kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen mevcut genelge güncellenecek.

Aile Mahkemelerinin 6284 sayılı Kanun'un uygulanmasında uzmanlaşmasına yönelik büyükşehirlerde yeniden iş dağılımı yapılacak.

- Her valilik tarafından genelge yayınlanacak

6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması için kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen iç genelge yayımlanması sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel aktörlerin harekete geçirilmesi için her valilik tarafından genelge yayınlanacak.

81 ilde mevcut olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının etkin uygulanmasının sağlanması ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla "Kadına

Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları"nın vali başkanlığında ilgili kurum, kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımı ile toplanması

karar alma ve uygulama süreçlerinin etkinliği artırılacak.

Kolluk birimleri tarafından kullanılan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nun risk değerlendirme ölçeği yeniden güncellenecek.

6284 sayılı Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının entegrasyonu sağlanacak.

- Konukevindeki kadınların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak

Çocukluktan itibaren şiddetle mücadele farkındalığına sahip olunması amacıyla saygı, sevgi ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesini sağlayacak uygulamaların eğitim sistemine entegre edilmesi amacıyla model oluşturulacak.

6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması için kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer talimat yayımlanacak.

Konukevinde kalan kadınların sağlık hizmetlerine erişimin önündeki sorunlar tespit edilecek, erişimin kolaylaştırılması için gerekli adımlar atılacak.

Cinsel istismar mağdurlarına yönelik Çocuk İzlem Merkezi sayısı ve niteliği artırılacak.

Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konularda halka yönelik yürütülen farkındalık artırma faaliyetleri sürdürülecek.

- Sosyal medyada kullanılmak üzere içerikler geliştirilecek

"Temel Aile Bilinci Eğitimi" projesi cami, kahvehane gibi mekanlarda yaygınlaştırılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele uygulamalarını değerlendirmek, politikaları belirlemek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında her yıl toplanan "Kadına

Yönelik Şiddet İzleme Komitesi" Koordinasyon Planı'nın uygulanması takip edilecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile üç ayda bir toplanmak üzere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" oluşturulacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının düzenli olarak etki analizleri gerçekleştirilecek, yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medyada kullanılmak üzere içerikler geliştirilecek.
Etiketler: | | |