Görüş Bildir

Kamyanya hesapları bakanlıkça blokeli!

İçişleri Bakanlığı'nın 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesi Belediyelerin yürüttüğü kampanyaları askıya alırken, hesaplar ise bloke edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın “belediyelerin yardım toplama kampanyası yapamayacağı” yönündeki genelgesi, 81'e gönderilirken, Belediyelerin başlattığı yardım kampanyaları böylece askıya alınırken, hesaplarda bloke edildi.

CHP’li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları’nın başını çektiği bazı belediyelerin Koronavirüs'le mücadele sürecinde halkın maddi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlattıkları yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı’nın engeline takıldı.

Güneydoğu'daki bir çok belediyeler tarafından başlatılan kampanyalar devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla hazırlanan genelge sabah saatlerinden 81 il valiliğine gönderildi. Soylu genelgesinde mevcut yasalarda belediyelerin yardım toplama faaliyetiyle ilgili hüküm bulunmadığı ve kampanya yapmak isteyen belediyelerin bulundukları il valiliğinden izin alması gerektiği vurgulandı.

VALİLİKLERİN İZNİNE BAĞLI

Genelgenin İçişleri Bakanlığı’nın kullandığı elektronik belge yönetim sisteminden valiliklere gönderilmesinden hemen sonra Ankara Valiliği harekete geçerek genelgeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdi. Valillik, genelge hükümlerine göre yardım kampanyasına son verilmesini, aksi halde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. Bakan Soylu’nun imzası ile gönderilen yazıda dikkat çeken başlıklar ise şöyle:

İZİN ALMAYANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM

*Anılan Kanun ile; gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

*Bu kapsamda Kanunun 6’nci maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumlar yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş: 7’nci maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyor o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere İçişleri Bakanlığı’na bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

* Buna rağmen son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.

KURUM, DERNEK VE VAKIFLAR UYARILACAK

* Yasaların da yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

* Bu kapsamda olan kurum, dernek ve vakıflar ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanunu’nun hükümlerine uygun yürütmesinin sağlanması, ikaza rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6’ncı maddesinin “izin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma  açılır” hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda, Bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim.

YÖNETMENLİK RARTIŞILIYOR

Resmi kanaldan yazının ulaşması sonrasında belediye yönetiminin nasıl karar vereceği merak konusu oldu. Belediye yönetimlerinin resmi izin için başvuru yapsa bile valiliklerin olumsuz yanıt vermek yerine yanıt vermeyi zamana yayabileceğine işaret edilirken, valiliklerin yasadaki hüküm gereğince başvuruyu iki ay bekletme yetkisinin bulunduğu ve valilerin bu süreyi kullanabileceğine dikkati çekiliyor.

BAĞIŞ FORMÜLÜ

Aynı kaynaklar, bu durumda yardım kampanyasının herhangi bir yasal izin gerektirmemesi nedeniyle bağış kampanyasına dönüşebileceğini ifade etti. Genelge sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vakıfbank'taki hesabının bloke edildiği öğrenildi.
Etiketler: