Görüş Bildir

KHK ile ihraç edilenler Hukukun Üstünlüğü Platformu kurdu

Sivil dayanışmayı sağlamak amacıyla ihraç edilen avukat, savcı, hakim, akademisyen ve bürokratlardan oluşan topluluk, “Hukukun Üstünlüğü Platformu"nu kurdu. Platform, AB Parlamentosu’na yaşadıkları ihlalleri ve taleplerini içeren mektup gönderecek.

20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) mesleklerinden ihraç edilen, hakim, savcı, avukat, bürokrat ve akademisyenlerin yer aldığı “Hukukun Üstünlüğü Platformu” kuruldu.

‘EZİLEN MİLYONLARIN SESİ OLMAK’

Platform kendi misyonunu ise şöyle açıkladı; “Gayemiz bizlere yaşatılan sistemli şiddet ve planlı sivil ölüm uygulamalarına karşı evrensel hukuk ve  ahlak kurallarına bağlı olarak özgürlüklerimizi ve haklarımızı savunmaktır. Amacımız yargı erkinin tam anlamıyla bağımsız olduğu, tüm yurttaşların kim olduğuna bakılmaksızın yargı önünde eşit muamele gördüğü; masumiyet karinesi, cezaların geriye yürümezliği, ispat külfetinin iddia makamında olması gibi en temel hukuk ilkelerinin sarsılmaz bir şekilde tahkim edildiği, siyasetin değil hakikatin hakimiyetinde bir yargı düzeninin yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olabilmektir. Çabamız önemli bir kesim, kulağını tıkamış, gözünü bağlamış ve ağzını kapatmış olsa bile demokratik prensipler ve yöntemler yardımı ile hukukçular başta olmak üzere ezilen milyonların sesi olmaktır.”

PLATFORMUN FAALİYETLERİ

Platformun göstereceği faaliyetler arasında ise, ihraç edilen savcı ve hakimlerin  haklarını korumak, KHK’lerde yer almamasına ve meri mevzuatta hiç bir engelleyici hüküm bulunmamasına rağmen Avukatlık mesleğini icra etmesi engellenenlere engelleri kaldırmak, OHAL döneminde getirilen kısıtlamaların ancak OHAL dönemi ile sınırlı olduğuna ilişkin Anayasa maddesi 2,5,13,90-son,91,121,122'nin emredici hükümlerini hatırlatmak ve gündemde tutmak, savunma hakkını ayakta tutan avukatlara destek olmak, dünya görüşü ve inancına, kimliğine bakılmaksızın temel hak ve hürriyetleri çiğnenen herkesin sesi ve soluğu olmak, hukukun üstünlüğünün tesisi ve yargının  tarafsız ve bağımsız olması için çalışmak.

AB PARLAMENTOSUNA MEKTUP

Platform bu kapsamda, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu’ndaki bütün parlamenterlere, Türkiye’de OHAL ile birlikte yaşanan ihlalleri ve bunun sonuçlarını içeren bir mektup kaleme alıp yarın gönderecek. Mektupta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’den yapılan başvurulara öncelik tanıması, hukuksuzlukları tespit etmesi ve Türkiye-AB müzakerelerinin devam etmesi yönünde talepler yer alıyor.
Etiketler: | |