Görüş Bildir

KHK yetkisine AYM'den iptal

Yüksek Mahkeme, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına, sanal ortamda araştırma yapmasına yönelik kanun hükmünü iptal etti Kamu iktisadi teşebbüslerine ve bağlı ortaklıklara sözleşmeli alınacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kuralın iptaline de karar verildi. Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerince iltisaklı yahut bunlarla irtibatlı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesini düzenleyen hüküm de Anayasa'ya aykırı bulundu

AYM, OHAL döneminde KHK ile getirilen polise sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisi veren düzenlemeyi ve kamu personeli alımında kullanılan “güvenlik soruşturması” uygulamasını iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile getirilen ve polise sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisi veren düzenlemeyi iptal etti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Anayasa Mahkemesi’nin CHP milletvekillerinin “7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun”un bazı hükümlerinin iptali için açtığı dava ile ilgili gerekçeli kararı yayımlandı.

Mahkeme 19 Şubat tarihli kararında, söz konusu KHK ile getirilen düzenlemelerden 3’ünü Anayasa’ya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etti. İptal edilen düzenlemelerden ilki “6112 Sayılı Kanun Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”da lisans başvurusunun kabul edilme şartı ile ilgili hüküm oldu.

Mahkeme, “Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu MİT veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilir” fıkrasını Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

KİMLİK VERİLERİNE ULAŞILMASI İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ikinci düzenleme Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda polise sanal ortamda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma ve araştırma yetkisi veren hüküm oldu. Mahkeme, “Polis sanal ortamda işlenen suçlarda yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir” fıkrasını Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Kuralın Anayasa’nın 13 ve 20’nci maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

KAMU PERSONELİ ALIMINDA ‘GÜVENLİK SORUŞTURMASI’ İPTAL

İptal edilen üçüncü düzenleme ise, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlemesi ile ilgili KHK’daki işe alınacaklarda aranacak kişiler ile ilgili “güvenlik soruşturması” yapılması şartı oldu. Mahkeme, sözleşmeli olarak işe alınacaklarda aranılacak şartları düzenleyen 7’nci maddenin “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
Etiketler: | | |