Görüş Bildir

Kürt dili çalıştayı yapıldı

Diyarbakır’da düzenlenen çalıştayda, Kürt kültürü ve dilinin gelişimi önündeki engellerden dolayı ortaya çıkan sorunlar için çözüm yolları tartışıldı.

Kürt Araştırmaları Derneği, Avesta Kültür ve Dil Çalışmaları Derneği, Diyarbakır Barosu, Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Kürt Pen, Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi, Mezopotamya Vakfı, Diyarbakır Kürt Enstitüsü, Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER-Van), Kürt Dili Akademisi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Derneği’nin (DİSA) temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır’da “OHAL’den sonra Kürtçenin durumu” başlığı ile çalıştay düzenlendi. 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde yapılan çalıştayda, Kürt kültürünün ve dilinin korunması için neler yapılmalı tartışması yapıldı.

 KÜRT DİLİ ÇALIŞTAYI

Çalıştayın ilk gününde, temel insan hakları arasında yer alan dilin geliştirilmesi için kurumların yaptığı çalışmaların önüne çıkarılan engeller ve bu kurumların yaşadığı sorunlar için alternatif çözümler konuşuldu. Yine insan hakkı ihlali olarak Kürt kültürü ve dili önündeki yasaklara karşı hukuki boyutta ne tür girişimler yapılabileceği tartışıldı. Çalıştayın 2’nci gününde ise kamusal alanda Kürtçenin önünde bulunan tüm engeller ve yine okul, üniversite, hastane ve cezaevinde Kürtçenin serbestçe kullanımı için çözüm arayışı üzerinde duruldu.  Yapılan çalıştayın sonuç bildirgesinin açıklanacağı belirtildi.