Görüş Bildir

ÖHD’den Feyzioğlu hakkında suç duyurusu

ÖHD’den Feyzioğlu hakkında suç duyurusu

ÖHD Diyarbakır Şubesi, Kürtçenin resmi ve gündelik kullanımına karşı söylemleri nedeniyle TBB Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Kürtçeye dair bir televizyon programında sarf ettiği ırkçı söylemelere ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı. HDP'lilerin de katıldığı açıklamanın Kürtçesini ÖHD Diyarbakır Şube Yöneticisi Muhittin Muğuç, Türkçesini ise ÖHD Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Özüm Vurgun yaptı.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI

Vurgun, Feyzioğlu’nun sözlerinin Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Birleşmiş Milletlerin (BM) Irk Ayrımcılığının Bütün Biçimleriyle Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi’ne, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, KSHS Çocuk Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Ayrımcılığının Bütün Biçimleriyle Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme, Ulusal Veya Etnik, Dinsel Veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri, UNESCO/ BM Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme, AGİT Belgeleri ve Devamındaki Oslo Tavsiyeleri,  Lahey Tavsiyeleri ve Lund Tavsiyeleri açıkça aykırılık oluşturduğunu kaydetti.

KOPENHAG BELGESİNE İŞARET ETTİ

Çok dilliliğin devletlerin toprak bütünlüğünü bozmadığını dile getiren Vurgun, “Metin Fevzioğlu'nun söylemlerinin aksine; Kopenhag Belgesi’nin 37’nci Maddesi’nde haklar ve çok dillilikler alakalı olarak devletlerin toprak bütünlüğü güvence altına alınmıştır. Devletlerin çok dilliğinin toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde olmadığı aksine aidiyeti sağladığı ve hakları özgürleştirildiği için bütünlüğe hizmet ettiği vurgulanmıştır” ifadelerini kullandı.

Vurgun, ÖHD’li avukatlar olarak, farklı inanç, dil, düşünceler ve yaşam tarzına sahip avukatların oluşturduğu bir birlik başkanının makamı itibariyle evrensel hukukla bağdaşmayan, tekçi, ayrımcı ve yasakçı uygulamaları sürdüren düşüncelerini ve birlik bütünlüğünü bozmaya yönelik söylemlerinin aleni bir şekilde açıklamasını kabul etmediklerini söyledi.

SUÇ DUYURUSU

Türkiye'de konuşulan bütün anadillerin yasal ve anayasal güvenceye alınması için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Vurgun, “Süreçle alakalı olarak Metin Fevzioğlu'nun ayrımcılık suçunu işlediğini bildirir, buna ilişkin suç duyurumuzu yaptığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız. Bağlı bulunduğumuz barolar birliği başkanı olarak görev yapan zat'ın, makamı ve mesleği itibariyle iktidar yanlısı düşüncelerini reddediyor ve konumunun gerektirdiği tarafsızlığı gösteremeyen birlik başkanını etik ahlaka uygun olarak görevini bırakmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Etiketler: |