Pandemide kesilen cezalar iade edilecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Covid-19 tedbirleri kapsamında kesilen idari para cezalarının iade edilmemesine ilişkin hükmü anayasaya aykırı bularak, iptaline karar verdi.

Pandemide kesilen cezalar iade edilecek

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında da yer alan karara göre, İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir kişiye uygulanan idari para cezasının ödeme emrinin iptali ve ödenmiş olan para cezasının iadesi istemine ilişkin dava kapsamında AYM'ye başvuruda bulundu. Mahkeme, 3 Kasım 2022 tarihli Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4'üncü maddesinde yer alan, 'tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez' hükmünün iptalini talep etti. İptal başvurusunda, söz konusu madde içeriğinde Covid-19 tedbirleri kapsamında kesilen idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmemesinin, tebliğ edilenlerin tahsilinden vazgeçilmesinin öngörüldüğü, ödenen cezaların ise iade edilmeyeceğinin hüküm altına alındığı, bunun anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

PARALAR İADE EDİLECEK

Başvuruyu inceleyen AYM, belirtilen kanunda yer alan 'tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez' hükmünü iptal etti. AYM'nin kararında, Covid-19 salgını döneminde alınan tedbirlere uymayanlara, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezalarının uygulandığı hatırlatılarak, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından geçici 4'üncü madde kapsamında henüz ödenmemiş cezalardan vazgeçildiği, ödenmiş olanların ise geri ödenmeyeceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi. Anayasa'da eşitlik ilkesinin güvence altına alındığına işaret edilerek, benzer durumda olanlara uygulanan farklı düzenlemelerin nesnel ve makul bir temele dayanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası cezalardan vazgeçilmişken, önceden ödenmiş olan cezaların geri ödenmemesinin mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği vurgulanarak, kuralın iptaline karar verildi. 

Kaynak: Diyarbakır Söz