Görüş Bildir

Sağlam: "Bütçe açıkları halkın belini bükmüştür"

2019 yılında yüzde 70 artan bütçe açığı ve TOKİ hakkında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Hükümetin bütçe disiplinine riayet etmesi ve TOKİ uygulamasının daha kullanışlı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, yaptığı haftalık iç gündem değerlendirmesinde; halkın belini büken bütçe açıkları ve TOKİ'nin sosyal konut projesi gibi gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.

Bütçe açıkları halkın belini bükmüştür

Bütçe açıklarını değerlendiren Sağlam, "Bütçe, Aralık'ta 30,8 milyar, 2019'un tamamında ise 123,7 milyar açık verdi. 2018'de 72,8 milyar TL olarak gerçekleşen bütçe açığı, 2019'da yüzde 70 artarak 123,7 milyara ulaşmıştır. 2019 için ön görülen açık 80,6 milyar TL iken, yüzde 53'ten fazla bir sapma normal bir durum değildir. Bütçe disiplininin bu derece göz ardı edilmesi memlekete ağır bir yük olarak geri dönmektedir. Normal olan denk bütçeyi oluşturabilmek ve daha fazlasını harcamamaktır. Ancak daha oluşturma aşamasında açık finansman adeta bir zorunlulukmuş gibi bütçe, her yıl açık verecek şekilde yapılmaktadır." dedi.

Sağlam şöyle devam etti:

"Kaynakların verimsiz ve müsrifçe harcanarak halkın alım gücünün ve refahının zayıflatılmasından vazgeçilmelidir. Bütçe açığı yüksek faizlerle borçlanmak suretiyle bu açığın kapatılması demektir. Yani yükün halka bindirilmesi, hayat pahalılığı, zamlar ve alım gücünün düşmesi demektir. Şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin azaldığı; yolsuzluğun, kayırmacılığın ve israfın alabildiğine yaygınlaştığı bu günkü iktisadi yönetim anlayışında bütçe disiplini de doğal olarak bozulmuştur."

Hükümete çağrıda bulunan Sağlam, "2019 yılı için 2,5 milyon kişilik istihdam vaadi gerçekleşmediği gibi iş sahibi olanlar da işlerini kaybettiler. Geçtiğimiz günlerde 10 kişilik bir kadro için dört binin üzerinde müracaat yapılması, ekonominin geldiği noktanın trajikomik bir resmi olmuştur. İdari ve toplumsal yapının daha fazla zarar görmemesi için hükümet, bozulan dengeleri tekrar düzeltecek program ve projeleri hayata geçirmeli ve bütçe disiplinine riayet ederek halkın daha ağır faiz yükünün altına girmesinin önünü almalıdır." ifadelerine yer verdi.

TOKİ'nin sosyal konut projesi

TOKİ'nin sosyal konut projesine değinen Sağlam, "TOKİ'nin düşük gelirli kesim için yapmayı düşündüğü 100 bin konuta bir milyon 100 bin civarında bir talep oldu. Bu durum, güven veya güvensizlik meselesinden ziyade aslında halkın alım gücünün ne kadar düştüğünün, imkansızlığının ve başını sokabileceği bir eve sahip olma ihtiyacının göstergesi olmuştur. Halkın normal şartlarda bir ev sahibi olabilmesinin başka bir yolunun kalmadığının açık delilidir." dedi.

TOKİ uygulamasının daha kullanışlı hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Sağlam, "Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devlet, vatandaşlarına asgari düzeyde bir konut sahibi olması için şartları oluşturmalıdır. Bu şartlar vatandaşların gelir düzeyleri, inanç ve kültürleri ile ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Bu hassasiyetler muvacehesinde TOKİ uygulamasının daha kullanışlı hale getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir." şeklinde ifade etti.
Etiketler: | | |