Görüş Bildir

Sağlık meslek örgütleri: 5 dakikada hekimlik yapılamaz

Sağlık meslek örgütleri: 5 dakikada hekimlik yapılamaz

Amed Sağlık Platformu, Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere günlük 100 hasta randevusu dayatmasını Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası önünde yaptığı açıklama ile protesto etti.

Amed Sağlık Platformu, Sağlık Bakanlığı’nın "5 dakikada bir randevu" uygulamasını Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde protesto etti. Platform üyeleri, "Sağlıkta Dönüşüm" programı adı altında yürütülen politikalarla hastanelerin ticarethane, hastaların ise müşteriye dönüştürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, "Sağlık 5 dakikaya sığmaz. Ji bo tenduristiyê 5 daqqe têr nake" pankartı açıldı. Açıklamada konuşan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi Halis Yerlikaya, 5 dakikanın anadil sorunu olan bölge şehirlerinde hastayla iletişim için yeterli olmadığını belirterek, bu kararın sağlıkta şiddeti de arttırabileceğinin altını çizdi.

UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ

Diyarbakır Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Akengin, yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürütülen politikaların, hastaneleri ticarethane, hastaları da müşteriye dönüştürdüğünü söyleyerek, "Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır" dedi.

Akengin yaptığı açıklamada şöyle devam etti: "Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir."

Açıklama "Sağlık 5 dakikaya sığmaz" sloganlarıyla sonlandırıldı.