Görüş Bildir

Seçim öncesi alınmışlardı!

Seçim öncesi alınmışlardı!

Sur İlçe Belediyesine kayyum tarafından geçtiğimiz Mart ayı içerisinde işe alınan 145 personel, HDP’li belediye yönetimi tarafından "hukuksuz alım" yapıldığı iddia edilerek, işten çıkarttı. İşten çıkarılan işçiler, hukuk mücadelesi başlatacaklarını iddia etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinin arifesinde Kayyum tarafından yönetilen Sur İlçe Belediyesince personel alımı ilanı yayımlaayarak işe aldığı 145 işçi, önceki gün topluca işten çıkartıldı. İşçi alımında sözleşmelerde hukuksuzluk olduğu ideasıyla işten atılan işçiler, Sur Belediyesi önünde toplanarak işlerini geri istedi.

GERİ ALINMAK İÇİN TOPLANDI

İşten çıkarılan 145 işçi, belediye önünde toplanarak işten çıkarılmalarını protesto etti. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde güvenlik görevlisi olarak işe başladığını ifade eden Ahmet Sapmaz, "11 Mart tarihinde mülakata girdim. Kazandım. Evrakları götürüp işbaşı yaptım. Sözleşme imzaladım. Sözleşmede diyor ki 5 yıl geçmeden, işçiden kaynaklanan kusur hariç iş akdi idarece feshedilemez. Dün de eve gidince bana işten çıkarıldığıma dair mesaj geldi. Eski belediye başkanının aldığı işler usulsüzdür diye çıkarıldık. Beni alan zaten devletin kendisidir. Devlet bu usulsüzlüğü nasıl yapar. Biz de buranın çocuğuyuz. Biz yabancı değiliz. Güvenlik soruşturmamız yapıldı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

İŞİNİ GERİ İSTEYEN KAÇAR

İşini geri istediğini belirten Mizgin Kaçar ise "1 Mayıs İşçi Bayramı’nı mitinglerle kutlayan yönetim maalesef işimize son verdi. Biz hakkımızı istiyoruz. Buradaki arkadaşların hepsi işsiz, ev geçindiriyor ve çoluk çocuk sahibi. Biz o çocukların ve ailemizin hakkını istiyoruz. Şu an 145 kişinin çıkışı yapıldı maalesef. Gerekçe olarak resmi bir şey yok. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Bizim sözleşmemiz gayet resmi bir şekilde yapıldı ve usulsüz hiçbir şey yoktur. Biz bir aydır çalışıyoruz. Herhangi bir sözleşmenin maddesine dayanarak bizim işimize son verilmedi. Biz açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

İLEGAL YOLLARDAN İŞE ALINMA

Ziraat mühendisi Şilan Alabaş da diğer işçiler gibi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldığını kaydederek, "Yönetimin yaptığı açıklamaya göre mazbatalar alındıktan sonra illegal yollardan işçi alımı yapıldığı için işimize son verildiği iddia ediliyor. Bunun İçişleri Bakanlığı’ndan onayı var. Valilikten belli bir onay alma süreci var. Mülakatın belli bir süreci var. Bunların hepsi seçimden önce yapılan işlerdir. Şu an biz mağduruz lütfen gerekli işlemler yapılsın" ifadelerini kullandı.

ŞOFÖR OLARAK İŞE ALINMIŞTIM

İlyas Hocaoğlu da belediyeye şoför olarak alındığını belirtti ve şunları söyledi: "Beni süpürgeye gönderdiler. Beni ağır işlere gönderdiler. Benim gibi birkaç arkadaş daha var. Ne dedilerse yaptık. Ben izin bile kullanmadım. Çoluk çocuğumuza ekmek götüreceğiz. Başka bir derdimiz yok. Sabah işe geldik. ‘Çıkışınız verildi’ dediler. Gerekçe olarak sözleşmenizde hukuksuzluk var dediler. Bu sözleşmeyi biz yapmadık. Bizim önümüze koydular biz imzaladık sadece." İşten çıkarılanlar, daha sonra avukat tutarak dava açabilmek adına kendi aralarında para topladı.

BELEDİYENİN GEREKÇE RAPORU

Öte yandan, Sur Belediyesi Başkanı Filiz Buluttekin işten çıkarılan 146 personelin dışında kayyum döneminde işe alınan personellerin işlerine devam ettiğini ifade ederek, hazırlanan işten çıkarmaya ilişkin raporu kamuoyuna açıkladı.  Raporda şu ifadelere yer verildi.

“*Sur Belediyesi Personel A.Ş.'nin 6 Mart 2019- 8 Mart 2019 tarihleri arasında ilana çıkarılan Kurum dışı İşçi alımında 1031 başvurunun yapıldığı; 1031 kişinin 11 Mart 2019 tarihinde mülakata alındığı tespit edilmiştir. 1031 kişinin aynı gün saat 14:00 den sonra mülakata alınıp sağlıklı bir mülakat yapılmış olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Mülakata giren adaylara yeteri kadar süre verilmediği tespit edilmiş olup 1031 kişinin bir gün içerisinde mülakata alınarak aynı gün değerlendirmenin yapılmış olması mümkün değildir.

MÜLAKATI BAŞARIYLA GEÇENLER

*Mülakatta başarılı sayılan kişilerin mülakat komisyon üyelerinin ve bir kısım belediye çalışanlarının yakın akrabaları olduğu tespit edilmiştir. AKP il ve Sur ilçe teşkilatında görev yapan kişilerin mülakata girdiği ve başarılı sayıldığı, aynı aileden birden fazla kişinin işe alındığı tespit edilmiştir. Özel hayatın gizliliği kuralı ve kişi haklarının ihlal edilmemesi amacıyla isimler zikredilmemiştir. Ancak ilgili makamlar istediği takdirde gizlilik kuralı çerçevesinde bilgi verilecektir.

*Mülakat değerlendirme raporu hazırlanmadığı dosya muhteviyatından anlaşılmıştır. 1031 kişinin katıldığı mülakatta, mülakat sonucunun hangi kriterlere göre yapıldığının tespiti ve değerlendirilmesi yapılmadığı buna bağlı olarak sonuçlarında hakkaniyet ilkelerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

*Mülakat soruları mühürlenmemiş ve tutanak altına alınmamıştır. Ayrıca, mülakata giren adaylara hangi soruların sorulduğu ve hangi cevapların verildiği cevapların nasıl değerlendirildiği tutanak altına alınmamıştır.

*Belirli süreli iş sözleşmesine dayanak mülakatın hukuk, hakkaniyet ilkelerine ve anayasanın eşitlik ve çalışma hakkı ilkesine aykırı olduğu; idari işlemlerin kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden mülakat işleminin kanunun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle mülakatın tüm sonuçlarıyla birlikte geçersiz sayılması gerektiği tespit edilmiştir.

SÖZLEŞMEDEKİ USULSÜZLÜKLER

*31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 4-5 Nisan 2019 tarihinde işe alımların gerçekleştirilmiş olduğu tespit edilmiştir. İşçilerle yapılan belirli süreli iş sözleşmesi, Sur A.Ş.’nin eski yönetiminin görev süresini aşan bir dönemde gerçekleştirilmiştir.

*Türk ticaret kanunun 362. maddesi kapsamında ‘Anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulunun bu sıfatlarının kendiliğinden düşeceğine’ dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle ‘yeni yönetim seçilinceye kadar zorunlu görevleri yapabilmektedir’ denilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da bu doğrultudadır. Bilindiği üzere iş sözleşmesi düzenlemek zorunlu görev kapsamında olmayıp 31.03.2019 tarihi itibari ile yerel seçimlerin sonuçlarına istinaden yeni yönetimin yönetim kuruluna atanacak kişileri görevlendirdikten sonra yeni yönetim kurulunun alması gereken kararları ve işlemleri, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yapması usul ve yasaya aykırıdır.

*Alınacak işçi sayısının ve niteliği kriterinin bulunmadığı, alelacele bir alım yapıldığı tespit edilmiştir. Belediye ihtiyaçları göz önünde bulundurulmamıştır. Kanunların memur eliyle yapılmasını zorunlu kıldığı işler için şirket personeli olarak görevlendirilmelerin amaç edinildiği tespit edilmiştir.”

PERSONEL SAYISI

Söz konusu işçi alımında "Belirli Süreli" sözleşme yapılması ve sözleşme süresinin de beş yıl olarak belirlenmesinin kamu kurumunu zarara uğratmaya neden olacağının açık olduğu vurgulanan raporda, ana sözleşmede çalıştırılacak personel sayısının 84 olarak belirlendiği ve bu personellerin bir kısmının nitelikli personel olması gerektiğini vurgulandığı, ancak alınan personellerde ana sözleşmede belirtilen kriterlerde ve sayıda (146)  personel alımının yapılmadığı tespit edildiği kaydedildi.

SÖZLEŞMEDEN ÖNCE SGK GİRİŞLERİ YAPILDI

Seçim sonuçları belli olduktan sonra yapılan sözleşmenin yeni yönetimin zor durumda kalması saikiyle yapıldığının belirtildiği raporda, “Sur Belediye Başkanlığı işletme müdürlüğünce personel sözleşmeleri 4-5 Nisan 2019 tarihinde yapılmasına rağmen SGK girişlerinin bu tarihten önce yapıldığı tespit edilmiştir. Kısacası Başkanlık Makamının kesin sonuçları açıklamasından önce işe giriş kayıtlarının yapılması mülakat ve sözleşme sürecinin hukuka aykırı olarak işlediğini ortaya koymaya yeterlidir. Şirket yönetim kurulunun görev süresini aşacak şekilde sözleşme yapılması usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilmiştir. Hazırlanan iş sözleşmesi açıkça idare aleyhine hükümler içermektedir.

Söz konusu işçi alımına ilişkin mülakatların, belirli süreli iş sözleşmesinin ve bir bütün olarak sürecin, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde işletilmediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda izah edilen sebepler nedeniyle; Belediyemiz bünyesinde oluşturulan komisyon raporunun nihayi sonuçları değerlendirilerek şirket personelleriyle belediye şirketi arasında 4-5 Nisan tarihlerinde yapılan belirli süreli iş sözleşmesine dayanak mülakatın geçersiz sayıldığını tüm sonuçlarıyla kaldırıldığını; hukuka ve kanunun emredici hükümlerine aykırılıklar içermesi nedeniyle iş sözleşmelerinin geçersiz sayılarak iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.


Etiketler: |