Görüş Bildir

Yargıda 2021 reform ve yenilik yılı olacak

Yargıda 2021 reform ve yenilik yılı olacak

Adalet Bakanlığınca, 2021'de yeni reformların hayata geçirilmesi sürdürülecek, yargı ve adalet hizmetlerinin etkinliği artırılacak, vatandaş odaklı uygulamaların kalitesini güçlendirecek faaliyetler yürütülecek.

Bu yıl Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yeni düzenlemeleri hayata geçiren Adalet Bakanlığı, 2021'de de yargıda reform çalışmalarını sürdürecek.

Bu kapsamda, yeni yılda yargı bağımsızlığı, yargı ve adalet hizmetlerinde performansın artırılması, hukuk eğitimi alanlarında yeni uygulamalar ve düzenlemeler gündeme gelecek.

Tüm paydaşlarla görüşülerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yüksek yargı organları, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın kararları, raporları ve tavsiyeleri incelenerek hazırlık süreci yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı açıklanacak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek, uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek ve gerekli kararları almak üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak.

HAKİM VE SAVCILARA YÖNELİK UYGULAMALAR

Belirli bir mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek, belirli görevlere atanabilmek için de asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan disiplin cezaları objektif ölçütlerle yeniden ele alınacak, hakim ve savcıların disiplin süreçlerindeki hakları genişletilecek. Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak.

Yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak, kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde, Adli Tıp Kurumunda hedef süre uygulamasına geçilecek.

ASLİYE HUKUK VE SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREV AYRIMI YENİDEN BELİRLENECEK

Bünyesinde ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak. Adli yardım sisteminin, kırılgan grupların ihtiyaçlarına duyarlı bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

Asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri arasındaki görev ayrımı, yeniden belirlenecek. Küçük miktarlı talep ve davaların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle  çözümlenmesi için düzenleme yapılacak.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak ve bu işlemin harç alınmaksızın uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

HUKUK MEZUNLARI ADLİ KOLLUKTA İSTİHDAM EDİLECEK

Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesesi oluşturulacak. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunları adli kollukta belirli bir oranda istihdam edilecek.

Hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niceliği ve niteliğine ilişkin temel ilkeler yeniden belirlenecek. Müfredat, analitik düşünme kabiliyetini geliştirecek bir anlayışla yenilenecek.

Öte yandan, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planıyla ilgili reform paketleri gündeme gelecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Bu yıl içinde hayata geçirilen ve 329 mahkemede uygulanan avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden videokonferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma'da kapsam genişletilecek, uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Ceza infaz kurumlarında dijital dönüşüm hedefi kapsamında, hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulama modelleri üzerinde çalışmalara devam edilecek.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pilot olarak uygulanan görüntülü görüşme, 2021'de ülke genelindeki cezaevlerinde yaygınlaştırılacak.

Yeni Ankara Adliyesi'nin inşaatı başlatılacak. Ayrıca Ankara ve Rize'de bulunan personel eğitim merkezlerine yenisi eklenecek, Yozgat Personel Eğitim Merkezi faaliyete geçirilecek. Personel eğitim merkezlerinin eğitim modülleri ve eğitim programları da güçlendirilecek, eğitim alan personel sayısı artırılacak.
Etiketler: |