Yetenek sınavında geri sayım!

Milli Eğitim Bakanlığınca yetenek sınavıyla öğrenci alan liselerin ilan edilecek kontenjanlarına başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre başvurular 1-26 Haziran'da yapılacak

Yetenek sınavında geri sayım!

DİYARBAKIR-Milli Eğitim Bakanlığınca yetenek sınavıyla öğrenci alan liselerin ilan edilecek kontenjanlarına başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre başvurular 1 Haziran'da başlayacak.

Bakanlıkça güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin, ilan edilecek kontenjanlara başvuruların usul ve esaslarını içeren genelge yayımlandı.

Buna göre, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfını 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunabilecek. Bu öğrenciler fotoğraflı sınava giriş belgesini, e-Okul üzerinden alacak.

Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesi ile ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacak.

Başvurular 1-26 Haziran'da e-Okul üzerinden alınacak dilekçe örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacak.

Okul müdürlüklerince ilgili işlemler tamamlandıktan sonra alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 27-29 Haziran'da okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

- Sınav 2- 6 Temmuz'da yapılacak                                 

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 2-6 Temmuz'da oluşturulan komisyonlarca yapılacak.

Komisyonlara ilişkin detayların da yer aldığı genelgeye göre, öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak, değerlendirmeye alınmayacak.

Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanlar için ise yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler ise komisyon tarafından genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacak.

Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden de güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye ikişer öğrenci olmak üzere kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacak.

Aday öğrencilerden özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacaklar ile geçici koruma altındaki yabancı uyruklu öğrenciler yetenek sınavı 50 puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilecek.

En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 6 Temmuz 2018'de mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

- Kayıtlar 9-11 Temmuz'da

Öğrencilerin kayıtları, 9-11 Temmuz arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek, 12 Temmuz'da okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilip, ayrıca öğrenci velilerine bildirilecek.

Öte yandan yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ise 13 Temmuz'da yapılacak. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda da yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 13 Temmuz'da kayıt işlemleri tamamlanacak.

Açık kontenjanı olan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar; 16-17 Temmuz arasında başvuru alacak. 18-19 Temmuz arasında da aynı usulle sınav yapacak. Açık kontenjan kadar başarılı öğrencinin kayıt işlemlerini ise 20 Temmuz'da yaparak öğrenci alım sürecini ilgili çalışma takvimine göre tamamlayacak.

Bu okullara kayıt yaptıranlardan tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler ise bu liselerdeki kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Diğer ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıflarından bu okulların 9'uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar ise eylül ve ekim aylarının son haftasında genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

Kaynak: Diyarbakır Söz