Görüş Bildir

CHP'den "sosyal yardım" eleştirisi

"Hükümetlerin görevi, yoksulluğu sürdürmek değil tam tersine yoksulluğu giderici strateji ve politikalar üreterek herkesi insanca yaşayacak bir refah düzeyine kavuşturmak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Hükümetlerin görevi, yoksulluğu sürdürmek değil tam tersine yoksulluğu giderici strateji ve politikalar üreterek herkesi insanca yaşayacak bir refah düzeyine kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2016, 2017 ve 2018 yılına ait bütçeleri incelendiğinde, seçim olduğu yıllarda sosyal yardımlara ayrılan bütçenin arttığının görüldüğünü belirtti.

Bu durumun bakanlık bütçesindeki yardımların "parti yardımı gibi dağıtıldığını" gösterdiğini iddia eden Erdoğdu, bakanlığın söz konusu üç yıla ait hesapları incelendiğinde, sosyal yardımlar için seçim olmayan 2016'da 15 milyar 222 milyon TL ayrıldığını ancak 12 milyar 615 milyon TL'lik yardım yapıldığını kaydetti.

Bakanlığın seçim olmayan yıl, sosyal yardım için ayrılan ödenekten 2 milyar 600 milyon TL kıstığını savunan Erdoğdu, "Aynı bakanlık Cumhurbaşkanlığı sistemi için referandumun yapıldığı 2017'de sosyal yardımlar için ayrılan 13 milyar 635 milyonluk ödeneğin neredeyse tamamını harcamış. Cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin yapıldığı 2018 yılında ise 14 milyar 977 milyon TL ayrılan sosyal yardım ödeneği yetmemiş ve 1 milyar 112 milyon TL ek ödenek alınmış. Bu da gösteriyor ki, Aile Bakanlığı bütçesindeki sosyal yardımlar, AKP'ye oy getirmek için kullanılmış." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın sosyal yardım harcamalarını aylık olarak açıklaması halinde bu durumun daha net görüleceğini iddia eden Erdoğdu, daha önce sosyal yardımların aylık olarak açıklandığını, 2015 yılından bu yana ise harcamaların yıllık olarak yayımlandığını bildirdi.

Erdoğdu, bakanlığın 2018 yılı toplam harcamasının 28 milyar 765 milyon TL, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün harcamasının ise 15 milyar 798 milyon TL olduğunu belirtti.

Bakanlığın seçimin olmadığı 2017'de yaklaşık 22 milyarlık genel bütçesinin 12 milyar lirasını sosyal yardım olarak dağıttığına, Cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin yapıldığı 2018'de ise 28,5 milyar liralık genel bütçesinin yaklaşık 16 milyar lirasını sosyal yardım olarak verdiğine işaret eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bu durum, AKP'nin sosyal yardım politikasına bakış açısını da ortaya koyuyor. AKP yıllardır yoksulluğu sürdürme ve onları seçmen olarak iktidara bağımlı hale getirme politikasının bir aracı olarak sosyal yardımları kullanıyor. Oysa hükümetlerin görevi, yoksulluğu sürdürmek değil tam tersine yoksulluğu giderici strateji ve politikalar üreterek herkesi insanca yaşayacak bir refah düzeyine kavuşturmak."

Bakanlığın 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'nda "Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir" ifadesinin yer aldığına dikkati çeken Erdoğdu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 2018 yıl sonu harcama giderinin 8 milyon 772 bin TL olduğunu aktardı.

Aykut Erdoğdu, "Sadece bütçe rakamlarına bakıldığında bile hükümetin, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınları güçlendirmek şöyle dursun, güçsüzleştirmek için özel bir çaba sarf ettiği görülüyor. Nitekim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018-2022 dönemi Stratejik Planında yer alan amaçlarına bakıldığında, Bakanlığın önceliğinin kadının değil ailenin korunması ve güçlendirilmesi olarak belirlendiği görülüyor." ifadelerini kullandı.

İki bakanlığın birleştirilmesinin toplumun en geniş iki kesiminin tek çatı altına sıkıştırılmasına neden olduğunu savunan Erdoğdu, "Türkiye'de devletin güçlendirici desteğine en çok ihtiyaç duyan kesimler, bu 'torba' bakanlık çatısı altında aslında görünmez kılınıyor. O nedenle birleştirilen iki bakanlığın yeniden ayrılması ve bütçesinin buna göre düzenlemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: | | |