Görüş Bildir

Erdoğan: Tarım sektörü suyumuzun yüzde 70'ten fazlasını tüketiyor

Erdoğan: Tarım sektörü suyumuzun yüzde 70'ten fazlasını tüketiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Gıdanın kaynağı olan tarım sektörü, suyumuzun yüzde 70’ten fazlasını tüketiyor. Kuraklıktan en çok tarımın etkilenmesi de gıda güvenliğimizi tehdit ediyor. Türkiye su zengini bir ülke değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şûrası’na canlı bağlantıyla katılarak konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

“SU KAYNAKLARI AZALIYOR: Temiz su kaynakları hızla azalıyor. Dünya Su Kalkınma Raporu tahminlerine göre 2050 yılında yaklaşık 6 milyar insanın yeterli temiz suya ulaşamayacağı öngörülüyor. İklim değişikliği ile birlikte artan kuraklık, seller, orman yangınları su kaynaklarını kalite ve miktar yönünden etkisiz etkiliyor.

GIDA GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR: Gıdanın kaynağı olan tarım sektörü, suyumuzun yüzde 70’ten fazlasını tüketiyor. Kuraklıktan en çok tarımın etkilenmesi de gıda güvenliğimizi tehdit ediyor. Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Bilimsel çalışmaları, halen kişi başına yıllık 1340 metreküp olan kullanılabilir su miktarımızın 2020 yılında 1116 metreküpe kadar düşeceğine işaret ediyor.

ARTIK TERCİH OLMAKTAN ÇIKIP ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR: Yıllık ortalama yağış miktarımız da dünya ortalamasının altındadır. İklim değişikliği senaryolarında ülkemizin güney kesimlerinde kış yağışlarının yüzde 5 ile yüzde 20; yaz yağışlarının da yüzde 10 ile yüzde 40 arasında azalabileceği öngörülmektedir. Bu tablo zaten çok zengin olmadığımız kullanılabilir su potansiyelimizin ilerleyen zamanlarda daha da azalacağını gösteriyor. Su kaynaklarımızı, tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.

589 ADET HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ HİZMETE ALDIK: Yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı harekete geçirmek için 589 adet hidroelektrik santralini hizmete aldık. Şehirlerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmasın diye 81 il içme suyu eylem planını hazırladık. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yıllık 2,7 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik.

SOSYAL VE ADİL SU TARİFELERİ UYGULANACAKTIR: Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Havza Bazlı Su Verimliliği Eylem Planları hazırlanacaktır. Belediyelerce içme suyu sistemlerinde yüzde 35 seviyesinde olan su kaybı oranı yüzde 25 seviyesinin altına indirilecektir. Sürdürülebilir su hizmetleri sağlanabilmesi amacıyla 2023 yılından itibaren tam maliyet esaslı su ve atık su fiyatlandırmasıyla ilgili çalışmalara başlanacaktır. Suyun tasarrufunu hedefleyen kademeli tarifeler ile düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır.

SU KANUNU HAZIRLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULACAKTIR: Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atık suların uygun kaliteye getirilerek tarımsal sulama başta olmak üzere yeniden kullanımı sağlanacaktır. Su yönetiminde havza bazlı ve bütüncül yapılanmanın güçlendirilmesi maksadıyla 2023 yılına kadar gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. Mevcut su kaynaklarımızın korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir idaresinin temini için 25 havza ile ilgili yönetim planları tamamlanarak uygulanmaya konulacaktır. Böylece su ile ilgili bütün faaliyetlerde havza yönetim planlarına uyulması temin edilecektir. Su yönetimindeki hukuku boşlukları ortadan kaldıracak Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu bir Su Kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.”