Görüş Bildir

HÜDA PAR: Toplumsal bir buhrandan geçiyoruz

HÜDA PAR tarafından Türkiye ve dünya gündemine ilişkin yapılan değerlendirmede dikkat çekici mesajlar verildi.

HÜDA PAR Genel Merkezinin 6 Eylül 2021 tarihli gündem değerlendirmesinde TÜİK'in büyüme rakamları, zamlar, toplumda yaşanan cinayetler ile TV kanallarındaki gayri ahlaki yayınlar ve seçim barajı gibi Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Dış gündem değerlendirmesinde ise ABD’nin Afganistan’daki sivil katliamı, siyonist işgal rejiminin saldırıları ve Irak’ta gerçekleştirilen "Komşu ve Bölge Ülkeler İş Birliği ve Dayanışma Zirvesi" ele alındı.

Ekonomik büyüme sokağa yansımıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2021 yılının ikinci çeyreğinde açıkladığı büyüme rakamlarının halka yansımadığı belirtilen değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek enflasyon ve borçlanarak harcama, halkı daha da fakirleştirirken başta sermaye grupları olmak üzere belli kesimlerin bu büyümeden aslan payını almalarına neden olmaktadır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin etkisi tabanda da hissedilir. Büyüme oranları iyi olsa da henüz sağlıklı bir zemine oturabilmiş değildir. Başta enflasyonun düşürülmesi olmak üzere işsizliğin asgari düzeye çekilmesi, yolsuzluklarla mücadele ve gelir dağılımındaki adaletsizliği giderecek mekanizmaların oluşturulması, büyümeyi sağlıklı ve sürdürülebilir kılmak için şarttır."

Doğalgaz zamlarının arkası kesilmiyor

Yapılan zamlara dikkat çekilen değerlendirmede, "Elektrik ve doğalgaza peş peşe gelen zamlar enflasyon ile mücadeleyi sekteye uğratmanın yanı sıra fiyat istikrarının önünde büyük bir engel haline gelmiştir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının aşağıya çekilmesinin beklendiği bu günlerde sanayide ve elektrik üreten doğalgaz santrallerinde kullanılan doğalgaza yüzde  15 zam yapılması büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.  Enflasyonla mücadelenin öncelikli konular arasında olduğu vurgulanan bu dönemde, tüketici enflasyonunu da tetikleyen üretici enflasyonundaki yükseliş, üretim sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu fiyat istikrarının sağlanmasını imkânsız hale getirecektir. Sanayiciler, yükselen bu girdi maliyetleri ile mücadele edebilmek için zaten alım gücü iyice düşen tüketiciye yüklenecek ve çarklarını yeni zamlarla döndürmeye çalışacaktır." denildi.

"Toplumsal bir buhrandan geçiyoruz"

Toplumda hızla artış gösteren trajediler, aileye zarar veren bazı kanunlar ile ekonomik, sosyolojik ve psikolojik nedenlere dikkat çekilen değerlendirmede şu ifadeler kullandı:

"Her geçen gün yeni bir aile faciasıyla karşılaşıyoruz. Bir babanın 3 çocuğunu katletmesi ve 14 yaşındaki bir çocuğun, ailesini ateşli silahla vurması toplumu bu hale getiren sebeplerin sorgulanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Ülkemizde son 5 yılda psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların artış oranı yüzde 330 olarak belirlenmiştir. Toplumda hızla artış gösteren trajediler, aileye zarar veren bazı kanunlar ile ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sebepler ile eğitim sisteminin yetersizliği silsilesinin acı sonuçları olarak önümüzdedir. Aileyi Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatta şiddet faktörü ile boşanmaları teşvik eden birçok düzenleme vardır. TV kanalları, gayrimeşru ilişkileri, ahlaksızlığı ve şiddeti normalleştirmek için birbirleri ile yarış halindedirler. Öte taraftan sosyal medya platformları her türlü çirkin hayâsızlığı hiçbir engelle karşılaşmadan yayma araçlarına dönüştürülerek değerlerimizi tahrip etme çabalarına hız verilmiştir. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, eşin akşamları iş çıkışında annesini ziyaret etmesini kusurlu bularak boşanma sebebi saydığı haberi basında yer aldı. Yuvalar kolay kurulmadığı gibi bu kadar basit bir şekilde de yıkılmamalıdır. Mahkemenin vermiş olduğu bu karar; toplumumuzun temel değerlerine, sosyal ve kültürel yapısına aykırıdır. Toplumumuzda meydana gelen aile içi şiddet ve cinayet vakaları ile hızla artan boşanma oranlarının altında yatan sebeplerin araştırılması için başta hükümet ve Aile Bakanlığı olmak üzere siyasi partiler ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan uzman kişiler ile aralarında sosyolog, psikolog ve kanaat önderlerinin de bulunduğu bir komisyon acilen kurulmalıdır.

Daha fazla zaman kaybetmeden aile kurumunu ve toplumumuzu derinden etkileyen bu soruna sebep ve sonuç ilişkisi üzerinden yaklaşılarak mesele masaya yatırılmalı; aile hukuku, toplumumuzun inancına ve kültürüne uygun bir şekilde yeniden düzenlenmelidir."

"Temsilde adalet için seçim barajı kaldırılmalıdır"

Siyasi partiler kanununda değişiklik yapılarak seçim barajının kaldırılması gerektiği vurgulanan değerlendirmede, "Hükümet kanadından gelen açıklamalarda, milletvekili genel seçimlerinde uygulanmakta olan yüzde 10 seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesi konusunda bir mutabakatın sağlandığı belirtilmiştir. Partilerin kahir ekseriyeti tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte seçim barajının tamamen anlamsızlaştığı ve makul bir izahının kalmadığı ifade edilmesine rağmen hâlâ seçim barajının yüzde 7 ya da yüzde 5 seviyelerine çekilmek istenmesi ciddi bir çelişkidir. Halk iradesinin adil bir şekilde mecliste temsil edilmesinin önünde bir barikat görevi gören seçim barajı tamamen kaldırılmalıdır. Bununla birlikte ‘Türkiye Milletvekilliği’ de ciddi olarak düşünülmesi gereken bir konudur. Barajın korunarak sadece aşağıya çekilmesi şeklindeki bir uygulama, siyasi partilerin varlık nedenine de aykırıdır. Seçim kanunlarında yapılacak olan değişikliklerde temel referans noktası, temsilde adalet olmalıdır. Seçime katılabilen her partinin aldığı oylarla orantılı bir temsil hakkına kavuşması sağlanmalıdır. Partilerin, adaleti gerçekleştirmek yerine kendi çıkarları doğrultusunda yapacakları her düzenleme uzun vadede dönüp kendilerini de vuracaktır. Adalet, herkesin faydasına; adaletsizlik ise hakikatte en çok onu yapanların aleyhinedir." denildi. 
Etiketler: |