Görüş Bildir

Şentop: Ermenistan'ın Azerbaycan'da işgalci olduğu gerçektir

Şentop: Ermenistan'ın Azerbaycan'da işgalci olduğu gerçektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan Meclis Başkanı'nın Türkiye aleyhinde sözleri olduğunu belirterek, "Bir ülke aleyhine söyleyecek sözünüz varsa onun vereceği cevabı dinleyecek cesaretinizin de olması lazım. Bir siyaset adamına yakışan budur. Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu, uluslararası hukuka, uluslararası hukukun tesis ettiği kurumlara göre tespit edilmiş bir gerçektir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen, 'Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü' başlıklı çevrimiçi toplantıda konuştu. Şentop, 2021'in 'Türkmenistan: Barışın ve Güvenin Anavatanı' yılı olarak kutlandığını belirterek, "1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan, dış politikadaki duruşu ve sahip olduğu 'daimi tarafsız ülke' statüsü ile barışın ve güvenin anavatanı olmayı tam anlamıyla, kamilen hak etmiş müstesna bir ülkedir. Tarafsızlık siyasetini dış politikasının temel prensibi olarak benimseyen Türkmenistan, akılcı ve kendinden emin tutumuyla bu duruşu aktif tarafsızlığa dönüştürerek gerek bölgesinde gerek uluslararası alandaki iş birliğine her daim katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

'PARLAMENTER DİPLOMASİ ÖNEMLİ ROL OYNAMAKTADIR'

Dünyanın birinci sorunu haline gelen pandeminin, derin sosyal, ekonomik, insani ve siyasi etkileri olan ve gelecekte de neticelerinin hissedileceğini belirten Şentop, "Bir başka ifadeyle bu imtihan, insanlığın selametini etkileyen meselelerimizin ve bunlara yönelik çözümlerin müşterek olduğunu ispatlamıştır. Irk, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın bütün insanlık Kovid-19 ve benzeri musibetlere karşı bir kader birliği içindedir. Uluslararası dayanışmanın belki de hiç olmadığı kadar elzem hale geldiği bu konjonktürde parlamenter diplomasi, bölgesel ve uluslararası istikrarın temininde önemli rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YARDIMLAŞMAYI ŞİAR EDİNMİŞTİR'

Parlamentoların,  bu süreçte, insanlığın geleceğini tehdit etmeye devam eden terör, savaş, şiddet, göç, fakirlik ve kıtlık gibi küresel sorunlara da çareler üretmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Şentop "Halklarımızın bizden temel beklentisi budur. Unutulmamalıdır ki, hesaplanamaz biçimde değişim gösteren ve karmaşıklaşan tehdit ve sınamalarla tek başına mücadele yeterliliğine sahip olan bir ülke dünyada mevcut değildir. Bu çerçevede, iş birliğine ve diyaloğa açık olmamız, sorumluluk alıp çözüme yönelik katkı sunmamız, temsil ettiğimiz halklarımızın milletvekillerine yüklediği en önemli mesuliyettir. Türkiye hiçbir zaman sadece kendi iç barışına, istikrarına ve refahına önem veren, bir başka ifadeyle pragmatizmi egoizmle harmanlayan bir ülke olmamıştır. Bilakis, paylaşmayı, huzur ve barışın tesisinde öncü rolü oynamayı ve yardımlaşmayı şiar edinmiştir. Bizler, başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerin istikrarına ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, uluslararası barış ve güvenin güçlendirilmesi meselesine bu veçheden bakıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNE AÇIKTIR'                      

Türkiye olarak, herkesin güvenliği için çalışmak, bütün insanlığı barış ve istikrar içinde yaşatmak için mücadeleye devam etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Şentop, "Bu hedef doğrultusunda ülkemiz, Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşların kapasite geliştirme çabalarına katkıda bulunmanın yanında, talep eden ülkelerle de ikili düzeyde kapasite geliştirme programları gerçekleştirmekte, savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmaları imzalamaktadır. Bilmenizi isterim ki Türkiye, bu alanda, her türlü iş birliğine açıktır" ifadesini kullandı.

ERMENİSTAN MECLİS BAŞKANI'NA TEPKİ

Ermenistan Meclis Başkanı’nın Türkiye’ye yönelik sözlerini hatırlatan Şentop, "Türkiye’ye yönelik, Türkiye aleyhine ifadeleri vardı. Bir ülke aleyhine söyleyecek sözünüz varsa onun vereceği cevabı dinleyecek cesaretinizin de olması lazım. Bir siyaset adamına yakışan budur. Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit oluşturan ve sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir. Dolayısıyla Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu uluslararası hukuka göre, uluslararası hukuku tesis eden kurumlara göre tespit edilmiş bir gerçektir. Ermenistan, Azerbaycan ile olan çatışmasında saldırgan durumundadır" değerlendirmesinde bulundu.