24

Çınar ilçesi alttemel malzemesi mal alım işi

Çınar ilçesi alttemel malzemesi mal alım işi Çınar Belediyesi

Çınar ilçesi alttemel malzemesi mal alım işi

ÇINAR İLÇESİ ALTTEMEL MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ

ÇINAR BELEDİYESİ

Çınar İlçesi Alttemel Malzemesi Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/320642

1-İdarenin

a) Adı : ÇINAR BELEDİYESİ

b) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 21750 ÇINAR/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çınar İlçesi Alttemel Malzemesi Mal Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Çınar İlçesi Merkezi ve Muhtelif Mahallelerde Sokak yolların yapımında kullanılmak üzere 60.000 Ton Alttemel Malzemesi Mal Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çınar İlçesi Merkezi ve Muhtelif Mahallelerde Sokak yolların yapımında kullanılmak üzere 60.000 Ton Alttemel Malzemesi Mal Alım İşi için başlama tarihinden itibaren İhtiyaç duyuldukça malzeme alımı yapılacaktır. Alttemel malzemesi temini için Çınar Merkezden en uzak mesafe aralığı olarak 40 Km sınırları içerisinde teslim alınacaktır. Alttemel malzemesinin araçlara ocak yerinde yüklenmesi ve yerinde tartılması yükleniciye ait olacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi : Çınar İlçesi Merkezi ve Muhtelif Mahallelerde Sokak yolların yapımında kullanılmak üzere 60.000 Ton Alttemel Malzemesi Mal Alım İşi için başlama tarihinden itibaren İhtiyaç duyuldukça malzeme alımı yapılacaktır. Alttemel malzemesi temini için Çınar Merkezden en uzak mesafe aralığı olarak 40 Km sınırları içerisinde teslim alınacaktır. Alttemel malzemesinin araçlara ocak yerinde yüklenmesi ve yerinde tartılması yükleniciye ait olacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içinde3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çınar Belediyesi İhale toplantı Salonu4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                                                                                    Ramazan AKÇAY

                                                                                                                   Fen İşleri Müdür V.

#ilangovtr

Basın No: 1806320

Etiketler:

YORUM YAP

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.