S.S. 118 NOLU YENİ ERGANİ ŞEHİRİÇİ MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU KARARI

S.S. 118 NOLU YENİ ERGANİ ŞEHİRİÇİ MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 03/1 1/2023
Katılan Ortaklar: Hacı AKDEMİR - Vedat KAYA - Recep ÖTENEN
Gündem: 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
S.S. 118 Nolu Yeni Ergani Şehir İçi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu kooperatif merkezinde toplanarak, kooperatifimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının, 09.12.2023 tarihine rastlayan cumartesi günü, saat 11:00'da Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dinç Mevki Küme Evleri No:75 Ergani/Diyarbakır adresinde, yapılmasına birinci toplantıda ekseriyet sağlanmaması halinde ikinci toplantının 16.12.2023 tarihinde aynı saat ve adreste yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Divan Heyetinin Seçimi ve Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 -Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi
4 -Bilanço gelir- gider tablolarının okunması ve müzakeresi
5 -Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6- Kapanış.

#İlangovtr Basın no ILN01927993