S.S. 15 Nolu Bismil Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

S.S. 15 Nolu Bismil Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

Genel Kurul Duyurusu

S.S. 15 Nolu Bismil Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimizin yönetim kurulu, 05/11/2023 tarihinde toplanarak, kooperatifimizin 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 23/12/2023 tarihinde saat: 12 :00 ' da, Sanayi Mahallesi Belediye İlçe Otogarı Kooperatif Yazıhanesi Bismil / Diyarbakır adresinde yapılmasına, ekseriyet sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 30/12/2023 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu
3 -Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi
4 -Bilançonun okunması ve müzakeresi
5 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6 - Üye Aidatları ile Yönetim ve Denetim Kurulu Ücret ve Huzur Haklarının Belirlenmesi
7 - Kapanış.
 

#İlangovtr Basın no ILN01932119