T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No: 2021/540
Davacılar AHMET YAŞAR, ERDAL YAŞAR tarafından, davalılar Hazine, Ergani Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü arasında mahkememizde görülen Tescil davası nedeniyle ;Dava konusu Diyarbakır ili Ergani ilçesi Kavurmaküpü Mahallesi Tavşantepe Mevkiinde Kain, Doğusu; Kurudere ve Eski Köy Yolu, Batısı; Diyarbakır Elazığ Karayolu, Kuzeyi; Harfiyat Alanı ve Güneyi; Yol olan yaklaşık 15-20 dönümlük taşınmaz ile ilgili davacılar tarafından TMK 713/4 maddesi gereğince adlarına tescil talebi ile dava açtıkları, belirtilen taşınmaza vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatları gerekeceği hususu İLANEN tebliğ olunur.03/10/2023
 

#İlangovtr Basın no ILN01917056