Görüş Bildir

Çocuğunuzun gelişimini izleyin!

Çocuğunuzun gelişimini izleyin!

Çocukların sağlık izleminin içinde hastalıklardan korunması, aşılanması, sağlıklı beslenip büyümesinin izlenmesi, hastalıklarının hızla tanınıp tedavi edilmesi gibi gelişiminin izlenmesi yer aldığını belirten Dr. Özlem Gülümser ve Dr. Hakan Balta, "Gelişim çocuğunuzun öğrenmesi, dil gelişimi yani anlaması, anlatması, sizlerle ilişki kurması; hareket gelişimi yani gövdesini, bacaklarını, ellerini, parmaklarını kullanması; işitmesi ve görmesini tanımlar" dedi.

Pediatri Uzmanları Dr. Özlem Gülümser ve Dr. Hakan Balta sağlıklı çocukların gelişimsel izlemi hakkında bilgi verdi. Beyin gelişiminin, beyin hücreleri arasında özellikle bebeklik ve erken çocuklukta hızla gelişen sinaptogenez ve myelinizasyon ile olduğunu söyleyen Gelişimsel Pediatri Uzmanları Dr. Özlem Gülümser ve Dr. Hakan Balta, çocuğun tek başına gelişemediğini, gelişimin, olumlu biyolojik koşullar yanında çocuğa özgün, ona yanıt veren şevkatli, duyarlı bakım ve ilişkiler; ayrıca gelişimin tüm alanlarını destekleyen uygun uyaranlar ile sağlandığını ifade etti.

ÇOCUK GELİŞİMİ

Çocuğun bu süreç içinde edilgen olmadığını, ailesinden ve ona en yakın bakım verenlerden talepleri, onlara verdiği yanıtlar ile gelişim sürecinin şekillendiğini vurgulayan Dr. Özlem Gülümser ve Dr. Hakan Balta, "Yapılan araştırmalar özetle önemli üç noktayı vurgulamaktadır: Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişim diğer yaş gruplarına göre çok daha hızlıdır; Beyin 'esnekliği' erken tanınan sorunların sağaltımını kolaylaştırır; buna karşılık, bu yaş döneminde olumsuz bakım koşulları ve uyaran uygunsuzluğu-yetersizliği olduğunda beynin yapılanması kalıcı olarak bozulabilir" diye konuştu.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Gelişimsel sorunların yaklaşık yüzde 15 sıklıkta, 6 çocuktan bir tanesinde görüldüğüne işaret eden Dr. Özlem Gülümser ve Dr. Hakan Balta, bu sıklık risk faktörlerinin prematürite, düşük doğum ağırlığı, genetik hastalıklar gibi hastalıklarla doğan bebeklerde arttığını söyledi.

Pediatristlerin, çocukların sağlık izlemleri sırasında gelişimlerini de takip ettiğini belirten Koru Ankara Hastanesi Gelişimsel Pediatri Uzmanları Dr. Özlem Gülümser ve Dr. Hakan Balta, "Gelişimin değerlendirilmesi ve izlenmesi Sağlık Bakanlığı Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokollerinde yer almaktadır. Ancak yapılan araştırmalar sağlık çalışanlarının rutin poliklinik izleminde gelişimi değerlendiren standart bir araç kullanmadıklarında gelişimsel sorunları tanıma oranının yaklaşık yüzde 30 olduğunu göstermiştir. Bu durum gelişimsel sorunların geç tanı almasına neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.

ERKEN TANI ÖNEMLİDİR

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel sorunların-risklerin erken tanınmasının beynin bu dönemdeki elastisitesi nedeni ile erken müdahale ve tedavi yaklaşımlarının başarısını arttırdığını da sözlerine ekleyen Koru Ankara Hastanesi Gelişimsel Pediatri Uzmanları Dr. Özlem Gülümser ve Dr. Hakan Balta, "Bu nedenle Amerikan Pediatri Akademisi 2006 yılında çocukların sağlık izlemleri sırasında gelişimlerinin takip edilmesi yanında 9., 18. ve 30. aylarda standart bir gelişimsel değerlendirme aracı ile gelişimin değerlendirilmesini önermiştir" dedi.


Etiketler: | |