Görüş Bildir

Kalp merkezleri oluşturuluyor

Kalp merkezleri oluşturuluyor

Sağlık Bakanlığınca belirlenen kalp merkezleri, sevkle gönderilen hastanın bekletmeksizin tedavisini sağlayacak

Kalp krizi geçiren vakaların acil sevk ve nakil uygulamaları, sağlık hizmet bölgesi hizmet sunum ilkelerine göre 112 Acil Çağrı Merkezi'nin koordinasyonunda yürütülecek ve belirlenen kalp merkezleri sevkle gönderilen hastayı kabul etmek ve bekletmeksizin tedavisini sağlamakla yükümlü olacak.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm il sağlık müdürlüklerine "Kalp Krizi Geçiren Vakaların Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı genelge gönderildi. Bu genelgeyle kalp merkezlerinin planlaması, kurulumu ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 18 Temmuz 2019'da yayımlanan "Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi"ne ek yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, ulusal ve uluslararası kılavuzlara ait standartlar, Türkiye'nin coğrafi yapısı, nüfus hareketleri, damar sertliği görülme oranları, hastalığa bağlı il dışına yapılan sevkler, mevcut sağlık hizmeti veren kalp merkezlerinin yapıları ve merkezlere ulaşılabilirlik durumları incelendi.

Değerlendirme sonrasında, Türkiye'de kalp krizine bağlı gelişen mortalite ve morbiditenin en aza indirilmesi, vakalara ulusal ve uluslararası standartlarda müdahale edilmesi, tanı ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesi, vatandaşların hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin zamanında ve hakkaniyetle sunulması amacıyla Bakanlık tarafından "Kalp Krizi Geçiren Vakaların Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin genelge hazırlandı.

İLK TIBBİ TEMAS İLE BİRLİKTE GEREKLİ TEDAVİLER UYGULANABİLECEK

Genelgeye göre, kalp krizi geçiren hasta, Bakanlığa tescilli kalp merkezi bulunan bir sağlık tesisine il sağlık müdürlüklerinin her il için hazırlamış olduğu nöbet çizelgesine göre yönlendirilebilecek. Nöbet çizelgelerinde birincil olarak belirlenen kalp merkezi bulunan sağlık tesisleri, kendilerine acil olarak getirilen hastayı kabul etmekle yükümlü olacak. Ancak kapasite veya teknik yetersizliği nedeniyle tedavi edemeyecekleri vakalar için tedaviyi sağlayabilecek ikincil ve alternatif kalp merkeziyle gerekli koordinasyon kurularak, hastanın bu merkezin bulunduğu sağlık tesisine sevk ve nakli sağlanacak.

Kalp merkezlerine ulaşım imkanına ve zaman durumuna bağlı olarak ilk tıbbi temas ile birlikte gerekli tedaviler uygulanabilecek.

SEVK VE NAKİL UYGULAMALARI, 112 KOORDİNASYONUNDA OLACAK

Kalp krizi geçiren vakaların acil sevk ve nakil uygulamaları, sağlık hizmet bölgesi hizmet sunum ilkelerine göre 112 Acil Çağrı Merkezi'nin koordinasyonunda yürütülecek. Hastanın sevki ve nakli için belirlenen kalp merkezleri, sevkle gönderilen hastayı kabul etmekle ve bekletmeksizin tedavisini sağlamakla yükümlü olacak.

Gerek tescilli kalp merkezlerine ait verilere gerekse kalp krizi geçiren hastalara yönelik daha doğru bilgilere kayıt sistemleri aracılığı daha hızlı bir şekilde erişim sağlanacak.
Etiketler: |