Görüş Bildir

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman? İşte Sağlıkta yükselmek isteyenlere detaylar

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman? İşte Sağlıkta yükselmek isteyenlere detaylar

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı hakkında son dakika gelişmeler mevcut. Sağlıkta görevde yükselme sınavı tarihi hakkında son dakika açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları da ertlenmişti ancak Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonavlarına ilişkin son dakika açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 4 Ekim'de yapılacak. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı  hakkında son dakika gelişmeler mevcut. Sağlıkta görevde yükselme sınavı tarihi hakkında son dakika açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları da ertlenmişti ancak Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonavlarına ilişkin son dakika açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 4 Ekim'de yapılacak.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :84873901

Konu: 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 31.01.2020 tarihli ve 84873901-774.05-E.68 sayılı yazımız.

b) 17.03.2020 tarihli ve 84873901-774.05-162 sayılı yazımız.

c) 26.06.2020 tarihli ve 84873901-774.05-263 sayılı Bakanlık Makam Onayı.

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için meri mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgi (a) yazımız ile 19 Nisan 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen Covid-19 ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında ilgi (b) yazımızla ileri bir tarihe ertelenen "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları'nın küresel salgınla mücadelede gelinen süreçte görülen olumlu gelişmelere istinaden 04 Ekim 2020 tarihinde 81 il merkezinde yapılması ilgi (c) Bakanlık Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

04 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan sınava 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen personel, başvurulan geçerli olduğundan yeniden başvuru yapmayacaktır.

Yeni yapılacak başvurular Genel Müdürlüğümüzün yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 04-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Bahse konu sınava ilişkin duyuru metni ve eklerine Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Başvuru işlemleri ile sınav iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için personel bilgilerinin ÇKYS/İKYS sistemine işlenerek güncel tutulması ve Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan ve ekte de gönderilen sınav duyurularından tüm personelin haberdar edilmesi hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU

Bakan a. Genel Müdür