Görüş Bildir

Taleplerden vazgeçmeyiz!

Taleplerden vazgeçmeyiz!

Amed Sağlık Platformu bir açıklama yaparak sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklara yönelik taleplerini dile getirdi. Açıklamada sağlıkçıların maaşlarının verilen emeği karşılamadığı belirtildi.

DİYARBAKIR(SÖZ) - Amed Sağlık Platformu, Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde açıklama yaparak ekonomik ve özlük haklarıyla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını istedi.

'KONU SALT BİR ZAM MESELESİ DEĞİL'

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hekimler için verdiği "zam müjdesini" işaret ederek, söz konusu "müjdeye" dair herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Ekonomik kriz, enflasyon, açlık sınırı ve yoksulluğa değinen Turan, "Bu şartlarda sağlık emekçileri olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor" dedi. Aralık 2021'de yaptıkları grevlerin 'uyarı' olduğuna dikkati çeken Turan, aldıkları maaşların verdikleri emeklerini karşılamadığını ifade etti. Turan, şunları söyledi: "Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, mesleki değerlerimizin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizin önemini görmezden gelen anlayıştır."

‘TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya ise haklarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. Yerlikaya, taleplerinin açık ve net olduğuna işaret ederek, "Halkın daha iyi bir sağlık alması için bu talepleri yinelemeye devam edeceğiz. Taleplerimiz halkın sağlık talepleriyle iç içedir. Sağlık emekçilerinin insanca yaşayacağı düzenlemenin yapılması için her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Emek Bizim Söz Bizim" şiarıyla başlattıkları mücadelelerinde vazgeçmeyeceklerini belirten Turan, şu talepleri sıraladı: "Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını, ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam yapılmasını, döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücretin verilmesini, 3 bin 600’dan başlayıp 7 bin 200’e kadar kademeli olarak ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payını, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını ve sağlıkta yeni bir şiddeti önleme yasası istiyoruz."