Görüş Bildir

126 bin dosyadan 99 binine red çıktı

Komisyon, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu karara bağladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu sonuçlandırdı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 630 müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugüne kadar 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı.

Başvuruların 99 bin 140'ını reddeden ve 13 bin 170'ini ise kabul eden Komisyonda, 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren geçen 3 yıllık sürede başvuruların yüzde 89'unu sonuçlandırmış oldu.

Öte yandan, Komisyonun, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20'den fazla kurum ve kuruluştan gelen yaklaşık 500 bin evrakın tasnifi de yapıldı.

Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren Komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlarca yapılıyor. Ayrıca bu kişiler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri alabiliyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

GEREKÇELİ KARAR VERİYOR

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurularla ilgili gerekçeli karar veriyor.

Komisyon tarafından her bir dosya ayrı ele alınıyor. Şahsilik ilkesi gereğince başvurucunun eşi veya aile bireyleri hakkında terör örgütü üyeliği, irtibatı, iltisakı bilgisi olup olmadığından bağımsız yapılan inceleme neticesinde başvurucunun kendisinde herhangi bağlantı tespit edilmediğinde dosya hakkında kabul kararı veriliyor. Meslekten ihraç edilen eşlerden biri hakkında ret kararı verilip diğer eşin de mesleğe iade edildiği başvuru sayısı ise 1120 oldu.

Değerlendirmeye aldığı her bir dosyada öncelikle kişinin başvuru dilekçesindeki beyanlarından yola çıkarak, kurum ihraç sebepleri ile tespit edilen verileri ele alan Komisyon, incelemelerini terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapıyor.

Başvuru dosyalarının büyük çoğunluğunu neticelendiren Komisyon, Cumhurbaşkanı kararıyla devam eden görev süresi içerisinde incelemesi süren dosyaları karara bağlamayı hedefliyor.
Etiketler: | |